Veturitien silta suljettuna Pasilassa osan viikonlopusta

Keski-Pasilassa sijaitseva Veturitien silta suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä lauantaina 21. tammikuuta 2023 kello 18 alkaen. Sulku kestää sunnuntaihin 22. tammikuuta 2023 kello 12.00 asti.
Kartta liikennejärjestelyistä.

Sulun aikana Veturitien sillalla ei pääse ajamaan, ja moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertämään Ratapihantien kautta. Kiertoreitti merkitään maastoon opasteiden avulla. Sulku ei vaikuta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitteihin. 

 

Silta suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä betonivalujen vuoksi, jotta betonivaluihin ei tule tärinää alun lujuuden kehittymisen aikana.
 

Betonivaluja kevään aikana kolmeen otteeseen 

Veturitien uutta siltaa valetaan kevään 2023 aikana kolmessa osassa, joista ensimmäinen on tammikuussa. Loput valut tehdään tämänhetkisen arvion mukaan helmikuussa ja huhti-toukokuun vaihteessa. 

Valuista tulee pientä liikennehaittaa, sillä silta on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä jokaisen valun aikana. Jokaisesta valusta viestitään erikseen. 

Veturitien uusi silta rakentuu vaiheittain 

Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle. 

 

Veturitien siltaa rakennetaan vaiheittain kolmessa eri osassa. Veturitien uuden sillan
ensimmäinen osa avattiin liikenteelle heinäkuussa 2022(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), minkä jälkeen vanhaa siltaa alettiin purkaa sille rakennetun purkusillan päälle. Puretun osuuden tilalle aloitettiin sillan toisen lohkon rakentaminen. Sillan toinen osa avautuu liikenteelle keväällä 2023. Tämän jälkeen alkaa siltatyön kolmas vaihe, jossa viimeistellään ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen sillan kannen eteläinen pääty. 

Veturitien uusi silta on kolmeaukkoinen jatkuva liittopalkkisilta, jossa on valmistuessaan seitsemän ajokaistaa sekä molemmissa reunoissa väylät jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Silta valmistuu kokonaisuudessaan kesän 2023 aikana. 

 

Hankkeen etenemistä voi seurata Uusi Pasila -sivulla Facebookissa osoitteessa
facebook.com/pasilauudistuu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
sekä urakoitsijan sivuilla osoitteessa kreate.fi/veturitie(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). 

 

Veturitien silta kuuluu Helsingin kaupungin Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeeseen, jossa levennetään Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakennetaan Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja. Urakassa uusitaan Veturitien ylikulkusilta ja rakennetaan Radioportin alikulkusilta. Vähäpäästöinen työmaa on osa Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.