Uudistamme avustusten hakemuslomakkeita

Lomakeuudistuksen tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa millaisia hyötyjä ja vaikutuksia kaupungin myöntämillä avustuksilla on kaupunkimme asukkaille.
Voit antaa palautetta ja kommentoida avustuslomakkeille tulevia uusia kysymyksiä sekä vastausohjeita alta löytyvän kyselyn kautta. Kuva: N2 Albiino
Voit antaa palautetta ja kommentoida avustuslomakkeille tulevia uusia kysymyksiä sekä vastausohjeita alta löytyvän kyselyn kautta. Kuva: N2 Albiino

Uudistus koskee Helsingin kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustuslomaketta ja asukasosallisuuden avustuslomaketta. Tavoitteena on, että järjestöjen tekemän työn hyödyt saadaan paremmin esille ja järjestöt ja kaupunki pystyvät kertomaan, mitä avustusrahoilla on saatu aikaan. Avustuslomakkeille suunniteltu uudistus koskee avustusten vaikuttavuuden arviointia ja raportointia.

Hakijoiden monimuotoisuus huomioidaan avustuksia haettaessa

Lomakeuudistuksessa otetaan huomioon avustusten hakijat niiden hakeman avustuksen suuruuden mukaan. Pienempiä avustuksia hakevia pyydetään vastaamaan yhteen peruskysymykseen avustuksen käytöstä. Vastaavasti suurempia avustussumia hakevat saavat vastattavakseen useampia kysymyksiä. Pyrimme siis huomioimaan avustusten hakijoiden monimuotoisuuden avustuksia haettaessa. Kehitämme jatkossa myös avustusten raportointia vastaamaan avustushakulomakkeen runkoa ja muotoa.

Eriytämme myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustuslomakkeet. Molempia avustuslajeja haetaan keväästä 2025 alkaen omilla lomakkeillaan.

Vastaa kyselyyn lomakkeiden uudistamisesta

Olemme suunnitelleet lomakeuudistuksen yhdessä järjestöjen kanssa ja tavoitteena on, että uudet lomakkeet ovat käytössä vuoden 2025 keväällä. Sinulla on vielä mahdollisuus antaa palautetta ja kommentoida avustuslomakkeille tulevia uusia kysymyksiä sekä vastausohjeita oheisen kyselyn kautta. Vastausaikaa on 3.6.2024 saakka. 

Pääset vastaamaan kyselyyn täältä (linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Uudistuksen taustaa

Taustalla on kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston linjaus vuodelta 2022. Jaosto linjasi, että avustustoiminnassa tulee kiinnittää korostetusti huomiota järjestöjen yleishyödyllisyyteen, toiminnan vaikuttavuuteen sekä järjestöjen omavaraisuuteen.

Nykytilanteessa hakijoita pyydetään kuvaamaan hakemuksessa yleisesti avustuksen käyttötarkoitusta ja toiminnalle ei vaadita asettamaan tarkempia tavoitteita. Avustusten raportointi on vapaamuotoista ja painottunut järjestön toiminnan taloudellista tilannetta kuvaavien asiakirjojen toimittamiseen Helsingin kaupungille.

Kaupunginkanslian osallisuusyksikkö käynnisti avustusten vaikuttavuutta koskevan yhteiskehittämisen tiiviissä yhteistyössä järjestöjen kanssa syksyllä 2023. Mukana yhteiskehittämisessä ovat olleet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen avustuksia hakeneet järjestöt ja järjestöneuvottelukunnan jäsenjärjestöjä.