Töölönlahden pohjoispuolelle suunnitellaan uutta ulkokuntosalia ensi vuodeksi

Töölönlahdelle Linnunlauluntien ja Helsinginkadun kulmaukseen suunnitellaan kattavaa ulkokuntosalia palvelemaan alueen asukkaita ja Töölönlahtea kiertäviä ulkoilijoita. Suunnitelmaluonnoksia voi kommentoida 26. syyskuuta saakka.
Havainnekuva ulkokuntosalista.
Kuva: Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Uusi ulkokuntosali sijoittuisi puistokäytävien ja Linnunlauluntien rajaaman nurmialueen ja puuston keskelle. Se muotoiltaisiin puiden ehdoilla, nykyisiä puita ja pensaita vaalitaan. Kasvillisuutta täydennettäisiin uusilla puu- ja pensasistutuksilla.

Suunnitelmassa kuntolaitteita on eri lihasryhmille, ja laitteissa on säädettävät vastukset. Osa laitteista on erityisesti senioriliikuntaan soveltuvia. Ne on ryhmitelty erilleen.

Kuntoiluvälineiden yhteyteen tulee kaarevia, puupintaisia penkkejä ja rantakäytävän varteen selkänojallisia penkkejä. Ulkokuntosalin alueelle sijoitetaan roska-astioita. Helsinginkadun suuntaisen pyörätien läheisyyteen asennetaan pyörätelineitä. Myös valaistus uusitaan.

Suunnitelman mukaan nykyinen pienimuotoinen kuntoilupiste poistetaan rantakäytävän ja Töölönlahden väliseltä alueelta, ja paikalle kylvetään niitty. Puistoalue säilyy muuten ennallaan.

Tavoitteena on, että puistosuunnitelma valmistuu vuonna 2023 ja rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2023.

Tutustu puistosuunnitelmaluonnokseen 13.9. – 26.9.2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)