Tiedolla johtaminen – kaupungin työntekijät kokeilivat sen hyödyntämistä palveluiden ja toiminnan kehittämisessä

Helsingin kaupunki on kehittänyt sisäisiä innovaatioita omassa Kokeilukiihdyttämössään syksystä 2019 lähtien. Kaikille kaupungin työntekijöille avoimen kiihdyttämön ajatuksena on se, että sen avulla haetaan oppeja kaupungin toiminnan kehittämistä edistävistä ratkaisuista. Kokeilukiihdyttämössä ei siis haeta valmiita ratkaisuja.
Helsingin kaupunki on kehittänyt sisäisiä innovaatioita kaupungin Kokeilukiihdyttämössä syksystä 2019 lähtien. Kokeilukampanjoissa on tuettu tekoäly-, ohjelmistorobotiikka- ja paikkatietokokeiluja sekä asiakaskokemuksen kehittämistä. Viimeisimmässä kampanjassa teemana oli tiedolla johtaminen. Kuva: N2 Albiino / Matti Pyykkö
Helsingin kaupunki on kehittänyt sisäisiä innovaatioita kaupungin Kokeilukiihdyttämössä syksystä 2019 lähtien. Kokeilukampanjoissa on tuettu tekoäly-, ohjelmistorobotiikka- ja paikkatietokokeiluja sekä asiakaskokemuksen kehittämistä. Viimeisimmässä kampanjassa teemana oli tiedolla johtaminen. Kuva: N2 Albiino / Matti Pyykkö

Kokeilukiihdyttämöön on saatu neljän vuoden aikana yli 100 ehdotusta, joista noin 50 kokeilua edennyt toteutukseen. Kokeilukampanjoissa on tuettu tekoäly-, ohjelmistorobotiikka- ja paikkatietokokeiluja sekä asiakaskokemuksen kehittämistä. 

Viimeisimmässä Kokeilukiihdyttämön kampanjassa teemana oli tiedolla johtaminen. Tiedolla johtaminen linkittyy Helsingin kaupunkistrategiaan, johon on kirjattu, että älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Mukana kymmenen kokeilua

Tiedolla johtamisen kokeilukampanjassa oli mukana kymmenen kokeilua viidestä teemasta. Teemat olivat nuoret ja hyvinvoinnin edistäminen, generatiivinen tekoäly ja palautteet, rakennettu ympäristö ja liikenne, riskienhallinta ja tekoäly sekä hoitotyön resurssien kohdentaminen.

Nuoret ja hyvinvoinnin edistäminen -teemassa kokeilut koskivat alueellisen hyvinvointitiedon kokoamista ja kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasportaali Maisasta lähtevien viestien vaikuttavuuden lisäämistä.  

Generatiivinen tekoäly ja palautteet -teemassa kokeilut olivat asiakaslähtöisyyden lisääminen avointen palautteiden käsittelyä tehostamalla ja Chat GPT -palautekokeilu. 

Rakennettu ympäristö ja liikenne -teemassa kokeilut olivat meluntorjuntaan liittyvän tiedon louhinta asemakaavakarttojen merkinnöistä ja tekstimuotoisista määräyksistä. Toisena kokeiluna oli vesiliikenteen kehittäminen ja kysyntäjoustoihin vastaaminen tietopohjaisesti. 

Riskienhallinta ja tekoäly -teemassa kokeiltavana olivat kaupungin riskidatan hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa sekä uhka- ja väkivaltatilanneilmoitusten analysointi, riskin arviointi ja käsittelyprosessin tuki.

Hoitotyön resursoinnin kohdentaminen -teemassa kokeilujen aiheina olivat lastensuojelun vastaanottotoiminnan arviointityön ja tilastoinnin digitalisoiminen sekä turvapuhelinanalytiikan hyödyntäminen työn ohjauksessa ja palvelutarpeiden arvioinnissa.