Tattariharjuntien ympäristön rakennustyöt alkavat

Katurakennustyöt alkavat Tattariharjuntien ympäristössä 24.6. alkavalla viikolla. Työt mahdollistavat asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen alueella.
Tattariharjuntien ympäristön rakentaminen mahdollistaa alueen asuntorakentamisen. Kuva: Harri Saarinen
Tattariharjuntien ympäristön rakentaminen mahdollistaa alueen asuntorakentamisen. Kuva: Harri Saarinen

Tattariharjuntien katu-urakka on Malminkentän aluerakentamisprojektin ensimmäinen kadunrakentamishanke Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien lainvoimaisten asemakaavojen alueilla. Tattariharjuntien varrelle sijoittuu asuntorakentamista noin 675 asunnon verran Nallenrinteen kaava-alueella. Ensimmäisen asuntohankkeen rakentamisen aloitustavoite on vuonna 2025. 

Katurakentamisen alueeseen kuuluu Tattariharjuntie välillä Tullivuorentie–Harkkoraudantie. Kadulle toteutetaan turvalliset ja viihtyisät jalankulkuyhteydet sekä yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt, minkä lisäksi ajokaistoja järjestellään uudelleen. Samalla uusitaan vesihuoltolinjoja ja muuta kunnallistekniikkaa kadun alla. Urakka-alueella on tehty puunkaatoa aiemmin keväällä.  

Työt vaikuttavat liikenteeseen ja aiheuttavat melua 

Tattariharjuntiellä on koko urakan ajan käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin sekä yksi jalankulun ja pyöräliikenteen väylä. Takoraudantielle ja Valuraudantielle kulku säilyy jommankumman risteyksen kautta koko urakan ajan. Linja-autopysäkkien paikat vaihtuvat hieman urakan edetessä. Urakka-alueella pidetään vähintään yksi pysäkkipari käytössä läpi urakan.  

Tattariharjuntien ja Ilmasillantien risteysalueella tehdään louhintaa pääasiassa aikavälillä 8/2024–8/2025 arkisin kello 7–18. 

Tattariharjuntien ympäristön arvioitu valmistumisaika on toukokuussa 2026. 

Urakoitsija on Tieluiska Oy.