Tattariharjuntien rakentaminen alkaa Malmilla

Tattariharjuntien rakentaminen alkaa puunkaadolla maaliskuun alkupuolella. Katutyö mahdollistaa asemakaavojen mukaisen asuntorakentamisen tulevalla Nallenrinteen asuinalueella.
Urakka-alue kartalla.

Urakka-alueeseen kuuluu Tattariharjuntie välillä Tullivuorentie –  Harkkoraudantie. Kadulle toteutetaan yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt, minkä lisäksi ajokaistoja järjestellään uudelleen. Tattariharjuntielle rakennetaan 2,5 m leveä yksisuuntainen ja ajoneuvoista sekä jalankulusta eroteltu pyörätie sekä pyöräpysäköintiä. Jalkakäytävät ovat 3,0 metriä leveät. Samalla uusitaan vesihuoltolinjoja ja muuta kunnallistekniikkaa kadun alla.

Urakkaan kuuluu lisäksi Tattariharjun teollisuusalueen tonttikatujen saneerausta Takoraudantiellä, Kankiraudantiellä ja Valuraudantiellä sekä tulevan Nallenrinteen katujen risteysalueiden esirakentamista ja kunnallistekniikkaa. 

Työt alkavat puunkaadolla

Ennen katurakentamisen alkua alueelta kaadetaan puita Tattariharjuntien molemmin puolin välillä Valuraudantie – Harkkoraudantie. Puut kaadetaan maaliskuun aikana ennen lintujen pesimäaikaa. Liito-oravien reitti Tattariharjuntien poikki rakentamisalueen länsipäässä on huomioitu kadulle ja keskisaarekkeelle suunnitelluin hyppytolpin sekä uusien puiden istutuksella.

Urakan yhteydessä Tattariharjuntien nurmetetulle keskisaarekkeelle istutetaan lehtipuita ja kadun pohjoisreunaan lehti- ja havupuita. Kadun eteläreunan viheralueilla pyritään säästämään nykyistä kasvillisuutta ja lisäksi istutetaan uusia puita sekä muuta monimuotoista kasvillisuutta.

Katurakentaminen alkaa puunkaadon jälkeen arviolta huhtikuun aikana. Urakan arvioitu valmistumisaika on toukokuussa 2026. Rakentamisen aikana toteutetaan työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Urakoitsija huolehtii, että kulku kiinteistöille säilyy.