Suvilahden tapahtuma-alueen rakentaminen viivästyy

Helsinki haluaa olla elävä matkailu- ja tapahtumakaupunki, jossa tapahtumatarjonta on rikasta ja puitteet tapahtumille toimivat. Siksi kaupungille on tärkeää, että Suvilahden tapahtuma-aluetta kehitetään lähivuosina. Suvilahden suunniteltuihin rakentamisaikatauluihin tulee kuitenkin viivästyksiä, sillä Suvilahden asemakaavasta on jätetty valitusajan puitteissa kaksi valitusta. 
Havainnekuva Suvilahden tapahtuma-alueesta tulevaisuudessa. Kuva: Arco Architecture Company
Havainnekuva Suvilahden tapahtuma-alueesta tulevaisuudessa. Kuva: Arco Architecture Company

Helsingin kaupunki perehtyy seuraavaksi valituksiin, arvioi niiden sisältöä sekä vaikutusta ja tulee myös vastaamaan valituksiin. Valitusten oikeuskäsittely voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että rakentaminen ei ole alueella käynnissä vielä kesällä 2024. Tässä tapauksessa Suvilahden asemakaavan alue olisi edelleen tapahtumien käytössä myös kesällä 2024.

Helsingin kaupungin tavoitteena on, että Suvilahden kehittäminen toteutuu suunnitellusti, joskin nyt toivottua myöhemmin. Suvilahden rakentamisen aikana alueella ei pystytä, Tuskaa lukuun ottamatta, järjestämään kaikista suurimpia tapahtumia, mutta valmistumisensa jälkeen entistäkin ehompi Suvilahti tulee tarjoamaan yhden Suomen parhaimmista paikoista niin sisä- kuin ulkotapahtumille ympäri vuoden. 

Suvilahden kehittäminen sisältää Kaasutehtaankadun, tapahtumakenttänä toimivan Kaasutehtaankentän sekä Suvilahti Event Hubin. Helsingin kaupunki haluaa kehitystyöllä vahvistaa erilaisten tapahtumien järjestämistä ja toimintaedellytyksiä alueella. Suvilahti on Helsingille keskeinen, houkutteleva ja saavutettava alue, jonka kehittämisen lähtökohta on kaupunkistrategian 2017–2021 kirjaus toteuttaa Suvilahdesta kansainvälisesti erottuva ja pysyvä tapahtuma-alue.

Helsingin kaupunki tiedottaa Suvilahden rakentamisen aikatauluista lisää myöhemmin.