Sörnäistenrannan asemakaava etenee kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 5. helmikuuta omalta osaltaan Sörnäistenrannan asemakaavan ja kaavamuutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuin- ja toimitilakortteleiden sekä uuden katu- ja ranta-alueen rakentamisen Vilhonvuoren ja Hanasaaren alueelle.
Sörnäistenrannan kaavaratkaisu mahdollistaa uutta viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan. Havainnekuva Suvilahdenpromenadilta kohti etelää. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Sörnäistenrannan kaavaratkaisu mahdollistaa uutta, viihtyisää kaupunkitilaa Suvilahden rantaan. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Nykyisin pitkälti joutomaana ja liikenteen käytössä olevalle alueelle on suunniteltu neljä asuinkorttelia, kaksi toimitilakorttelia sekä pysäköintikortteli. Alueen ja ympäristön palvelutaso paranee merkittävästi uuden rakentamisen myötä. Lisäksi alueelle sijoittuu uutta katualuetta sekä kävelyn aluetta rantaan. Kaavaratkaisun myötä asukasmäärän lisäys on noin 1 400.

Lopullisen päätöksen kaavaratkaisusta tekee kaupunginvaltuusto.

Itäbaanalle jatkoa Herttoniemen yritysalueelta itään

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös pyöräliikenteen Itäbaanan yleissuunnitelman välillä Valurinkatu-Virvatulentie sekä hankkeen toteuttamisen siten, että sen kokonaiskustannusarvio on 13,9 miljoonaa euroa. Kyseessä on noin kahden kilometrin osuus Herttoniemen yritysalueella ja Itäpolulla. Yleissuunnitelman osana laadittiin myös suunnitelma Viilarintielle ja Roihuvuorentielle, joka kytkee Itäbaanan ja Viikinbaanan yhteen.

Tavoitteena on parantaa Helsingin niemen ja itäisen Helsingin välistä pyöräliikenteen yhteyttä. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupungin työntekijöiden asumista koskevat uudistukset

Kaupunginhallitus päätti kaupungin työntekijöiden asumista koskevista uudistuksista. Päätöksen mukaan nykyisten palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimukset muutetaan tavallisiksi toistaiseksi voimassa oleviksi vuokrasopimuksiksi 1.1.2025 alkaen. Jatkossa vuokrasopimukset solmitaan tavallisiksi vuokrasopimuksiksi, jolloin asunnossa saa jatkaa asumista myös työsuhteen päätyttyä tai eläkkeelle jäämisen jälkeen. 

Kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliraportti

Kaupunginhallitus käsitteli myös Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022−2025 väliraporttia. Helmikuussa 2022 hyväksytty suunnitelma toteuttaa osaltaan kaupungin lakisääteistä velvollisuutta syrjinnän ehkäisemiseen ja yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kaupungin palveluissa ja toiminnassa. Yhdenvertainen ja kansainvälinen Helsinki on myös yksi kaupungin strategian painopistealueista. 

Väliraportin perusteella toimenpiteiden toteutus on hyvässä vauhdissa kaikkialla kaupunkiorganisaatiossa. Suurin osa toimenpiteistä on toteutunut kokonaan tai osittain, ja osa toimenpiteistä on alun perinkin aikataulutettu toteutettaviksi vasta vuosina 2024−2025. Suunnitelmakauden päätyttyä kaupunginhallitukselle toimitetaan loppuraportti. 

Kaupunginhallitus merkitsi väliraportin tiedoksi.

 

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).