Selkeästi meille -hanke kannustaa kehittämään käyttäjäystävällisiä digipalveluja

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuoden 2023 saavutettavuustunnustuksen Selkeästi meille -hankkeelle. Sivusto tarjoaa tietoa ja välineitä saavutettavien verkkopalvelujen tuottamiseen.
 Selkeästi meille -hanke lisää tietoisuutta siitä, miten verkkosivuista tehdään selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Kuva: Laura Oja.
Selkeästi meille -hanke lisää tietoisuutta siitä, miten verkkosivuista tehdään selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Kuva: Laura Oja.

Kaikki verkkopalveluja käyttävät hyötyvät sujuvaksi muotoillusta tiedosta. Varsinkin kehitysvammaiset ja vastaavaa laaja-alaista tukea tarvitsevat, maahanmuuttajat, ikääntyneet ja lapset ovat erityisiä kohderyhmiä.

Verkkosivustot tehdään ihmisille, joten siksi kannattaa ottaa huomioon tulevien käyttäjien erilaiset toimintarajoitteet. Käyttäjillä voi olla rajoituksia näössä, kuulossa, oppimisessa tai muistamisessa. Näistä rajoitteista huolimatta heidän on selviydyttävä arjessa.

Selkeästi meille -sivusto(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tarjoaa tietoa ja materiaaleja kognitiivisesti saavutettavien sähköisten palvelujen kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen.

Sivusto tarjoaa ohjeita digipalvelujen kehittämiseen

Selkeästi meille -sivustolla olevat tiedot ja materiaalit on kehitetty yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa on testattu muun muassa Kelan sivuja, selvitetty museolippujen hintoja verkkosivuilla, testattu Helsingin seudun liikenteen HSL-sovellusta sekä pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen lainaus- ja palautusautomaattien toimintaa. 

Selkeästi meille -koulutuksiin on osallistunut tuhansia verkkoviestijöitä ja digipalvelujen tekijöitä. Esimerkiksi monet hyvinvointialueet, HSL, Helsingin kaupunki, Kela, Digi- ja väestövirasto, aluehallintoviraston saavutettavuusyksikkö, valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt, yritykset sekä kunnat ovat käyttäneet sivustojen tietoa ja tehneet yhteistyötä Selkeästi meille -toiminnan kanssa kehittäessään verkkopalveluja ja -sivustoja.

Hankkeen yhteydessä on kehitetty kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristö.

Tiedon saavutettavuutta turvataan lainsäädännön avulla

Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki edellyttää, että muun muassa julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia. Laki ei määrittele riittävästi sivuston ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.

– Helsingin vammaisneuvosto painottaa, että saavutettavuuden näkökulmasta kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus. Tieto ei ole aidosti saavutettavaa, jos verkkopalvelussa oleva tieto ei ole ymmärrettävää, selkeää ja helposti löydettävää. Saavutettavan yhteiskunnan eteen kaikki voivat tehdä työtä. Selkeastimeille.fi -sivuston tuottamalla tiedolla sen on mahdollista toteutua, kertoo Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka.

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuoden 2023 saavutettavuustunnustuksen Selkeästi meille -hankkeelle

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myöntää vuosittain esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen kohteelle, joka on edistänyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten yhdenvertaista osallistumista ja palveluiden helppoa saavutettavuutta.

Tunnustus myönnetään Helsingin keskustakirjasto Oodissa järjestettävän, DiDa 2023 -festivaalin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (Disability Day Art & Action), yhteydessä perjantaina 1. joulukuuta. Festivaalin järjestävät Kynnys ry, Tukilinja-säätiö, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry.

Tunnustuksen vastaanottavat tilaisuudessa hanketiimin edustajat. Selkeästi meille -hankkeen työntekijät ovat Kehitysvammatuki 57 ry:n hankepäällikkö Satu Timperi, saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen, saavutettavuusmentori Heikki Oksanen ja viestintäkoordinaattori Mikko Apell sekä Kehitysvammaliiton hankesuunnittelija Mira Vihmo.

Sekä Selkeästi meille -hanke että verkkosivusto ovat Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteisessä hankkeessa kehitetyt sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, Stean, avustuksella. Sivustoa hallinnoi Kehitysvammatuki 57 ry.

Sunnuntaina 3. joulukuuta vietetään kansainvälistä vammaisten päivää.