Ruokakulttuuria, tapahtumia ja jopa 17 000-paikkainen areena? Helsinki suunnittelee tulevaisuuden Tukkutoria

Helsingin kaupunki suunnittelee Tukkutorin alueelle merkittäviä uudistuksia, jotka toteutuisivat vaiheittain 2030-luvulla. Suuntaa antavissa visioissa alue voisi olla nykyistä suurempi ruokakulttuurin ja tapahtumien keskus, joita reunustaisivat uudet asuinrakennukset. Näiden lisäksi Tukkutorille on alustavasti soviteltu jopa 17 000-paikkaista tapahtuma-areenaa. Myös tukkutoiminnan on tarkoitus jatkua. Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan suunnitteluperiaatteita myöhemmin tänä vuonna.
Ilmakuva Tukkutorin alueesta.
Ilmakuva Tukkutorin alueesta.

Tukkutori on Kalasataman ja Hermannin väliin sijoittuva alue, jossa nykyisin on muun muassa tukkuliikkeitä ja niitä palvelevia varastotiloja. Alueen reunalla sijaitsee ruokaan erikoistunut kaupunkikulttuurikeskus Teurastamo. Alueen tulevaisuudesta on nyt hahmoteltu neljä luonnosmaista skenaariota, joissa alueelle ominainen teollinen tunnelma säilyy.

– Tukkutorin alueen on mahdollista kehittyä merkittäväksi tapahtumien, kulttuurin ja vapaa-ajan vieton keskukseksi yhdessä läheisten Suvilahden ja Hanasaaren alueiden kanssa. Myös Sörnäisten vankila-alue saatetaan tulevaisuudessa muuttaa kokonaan uuteen käyttöön, joten seudulla on valtavasti potentiaalia. Samalla suunnittelun lähtökohtana on, että tukkutoiminta jatkuu Tukkutorin alueella tulevaisuudessakin, maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sanoo.

Alustavissa luonnoksissa Tukkutorin alueen pohjoisosiin on hahmoteltu asuinrakentamista täydentämään Hermannin rantatien toiselle puolen rakentuvia uusia Verkkosaaren ja Hermanninrannan aluetta. Keskiosissa säilyy vastaisuudessakin tilaa tukkutoiminnalle ja elintarviketeollisuudelle. 

Eteläpäädyssä Teurastamon vilkas kulttuurialue puolestaan laajenee, ja erilaiselle tapahtumatoiminnalle pyritään löytämään lisätiloja. Eri skenaarioissa alueelle on hahmoteltu muun muassa konserttisalia tai jopa 17 000 katsojan areenaa.

Myös alueen viheralueita suunnitellaan kohennettavaksi. Agroksenmäki linkittyy tulevaisuudessa Hermanninrantaan ja Hermanninpuistoon. Vilkasliikenteinen Vanha Talvitie voi puolestaan tulevaisuudessa olla elävä kantakaupunkilainen katu.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat suunnittelua

Nyt laadittujen alustavien skenaarioiden pohjalta tehdään ehdotus suunnitteluperiaatteista, jota kaupunkilaiset voivat kommentoida myöhemmin vuoden 2024 aikana. Suunnitteluperiaatteita on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa loppuvuodesta 2024. Päätöksentekoon vietävä esitys ei välttämättä ole mikään nyt esiteltävistä ratkaisuista.

Laadittavat suunnitteluperiaatteet ohjaavat myöhempää suunnittelua ja asemakaavoitusta. Isompien muutosten aikataulu on vielä avoin, mutta kyse on vähintäänkin vuosista, ellei kymmenistä. Nykyiset Tukkutorin alueen tonttivuokrasopimukset ovat voimassa aina vuoteen 2036 asti. Jotta alueen toimijoilla on mahdollisuus varautua tulevaisuuden muutoksiin, on suunnitteluperiaatteiden laatiminen kuitenkin aloitettava jo hyvissä ajoin.

Tukkutorin nykyisistä tiloista noin puolta hallinnoi Helsingin kaupunkitilat Oy, joka on kaupungin omistama yhtiö. Alueen suunnittelussa hyödynnetään yhtiön vuosina 2023–2024 valmistelemaa visiota, jota on työstetty yhdessä alueen käyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Visio priorisoi tärkeimmäksi kestäväksi ratkaisuksi sen, että alueen historia näkyy myös sen tulevaisuudessa. Vision mukaan Tukkutori kasvaa tulevaisuutta luotsaavaksi ruokakulttuurikeskukseksi ja koko kaupungin koekeittiöksi. Kestävin periaattein uudistettu alue on koti yhä useammille yrityksille, yhteisöille, yksilöille ja yhdessä tekemiselle ruoan ja kaupunkikulttuurin parissa.