Rakennuttajainfosta tuli perinne heti ensimmäisestä tapahtumasta alkaen

Helsingin kaupungin 13.9.2023 järjestämä uusi ammattirakentajien tapahtuma saavutti monisatapäisen yleisön, johon kuului rakennuttajakumppaneita sekä kaupungin omaa henkilöstöä. Seminaarista ja minimessuista koostuneesta tapahtumasta tehdään vuosittain toistuva perinne.
Rakennuttajainfon osallistujia kaupunkiympäristön toimitalon aulassa. Kuva: Janne Hauta-aho
Rakennuttajainfon osallistujia kaupunkiympäristön toimitalon aulassa. Kuva: Janne Hauta-aho

Rakennuttajainfossa tarjottiin käytännönläheistä tietoa asuntorakentamisen eri vaiheista Helsingissä sekä yhteistyöstä kaupungin kanssa.

”Haluamme että tiedätte, millaisia ponnisteluja kaupungilla tehdään asuntorakentamisen sujuvoittamiseksi, jotta pystytte sekä hyödyntämään sujuvampia käytäntöjä että antamaan palautetta niiden parantamisesta”, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski totesi avaussanoissaan.

Hänen arvionsa mukaan kaupungin asiantuntijoiden asenne on byrokratiaa keventävä, palveleva ja yhteiskunnan kokonaisetua tavoitteleva. Kaupunki kokonaisuutena pyrkii olemaan nykyisessä vaikeassa suhdannetilanteessa vakauttava toimija, jonka pitkäjänteinen maa-, asunto- ja investointipoliittinen toiminta luo jatkuvuutta.  

”Tiivistyvä kaupunki on haastava toimintaympäristö, jossa määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin pääseminen vaatii yhä enemmän toimivaa yhteistyötä", kaupungin poikkihallinnollista, asuntorakentamisen ohjausryhmää vetävä tonttipäällikkö Sami Haapanen korosti.  

Seminaarissa kuultiin tiiviitä tietoiskuja kaavoituksesta, tonttiasioista, kaupunki-infrasta, rakentamisen luvista ja rakentamisen aikaisista palveluista sekä hankeohjauksesta. Seminaarin jälkeen ohjelma jatkui minimessuilla, jolloin vieraat jututtivat kaupunkiorganisaation asiantuntijoita eri neuvontapisteillä.

Tapahtumaan osallistui paikan päällä Kymp-talolla noin 100 henkeä ja Teamsin kautta seminaaria seurasi noin 300 osallistujaa.

Seuraava Rakennuttajainfo järjestetään ensi syksynä. Vuosittain toistuvan tapahtuman tavoitteena on lisätä vuoropuhelua niin rakennuttajien ja kaupungin kesken kuin rakennuttajienkin välillä Helsingissä tapahtuvan asuntorakentamisen sujuvoittamiseksi.

Tiiviisiin tietoiskuihin kaupungin tarjoamista palveluista asuntorakentamisprosessin eri vaiheissa voi tutustua infopaketista tai videotallenteelta.   

Tietopaketti Rakennuttajainfosta 13.9.2023

Videotallenne Rakennuttajainfosta 13.9.2023

Videotallenne 13.9.2023 järjestetystä Rakennuttajainfosta.