Puolet Mannerheimintien sillasta on uusittu

Baanan ylittävän sillan uusimistyöt ovat edenneet talven aikana ja ajoneuvoliikenne siirrettiin torstaina 8. helmikuuta uusitun sillan itäpuoliskolle. Seuraavaksi alkavat länsipuoliskon purkutyöt. Alustavasti sillan uusiminen valmistuu keväällä tai viimeistään kesällä.
Uuden betoniholvin vesieristys on tehty tiivistysepoksista, bitumikermistä ja bentoniittimatosta. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus.
Uuden betoniholvin vesieristys on tehty tiivistysepoksista, bitumikermistä ja bentoniittimatosta. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus.

Seuraavaksi länsipuolen purku ja uuden holvin rakentaminen

Kevään aikana sillan länsipuoli puretaan ja uusi holvi rakennetaan tilalle. Uusi holvi on samankaltainen kuin vanha. Purkamisesta kuuluu jälleen kovaa melua, joka kestää arviolta kuukauden ajan.

Lisäksi sillan alapintoja ja alikulun kattoa rapataan ja tarvittavat kivityöt tehdään. Samalla viimeisteillään mm. valaistus. Rappaustöitä voidaan tehdä vasta kun lämpötila on pysyvästi yli 10 astetta, eli vasta keväällä tai kesällä.  

Betoniholvi kuivui teltan sisällä

Töitä tehty koko talven ajan. Syksyn ja talven aikana sillan itäpuoliskon holvia viimeisteltiin. Betonivalun jälkeen itäpuoliskon betoni kuivui noin neljän viikon ajan sääsuojan alla teltassa.  

Tämän jälkeen muotit voitiin purkaa ja betonin lujittuminen jatkui. Lämpötila teltan sisällä pidettiin betonin kuivumisen ja lujuuden kehittymisen kannalta sopivassa +25 °C asteessa lämmittimien avulla. Sääsuojan alla tehtiin myös betonirakenteen hiekkapuhallukset sekä sillan holvin vesieristykset.

Tammikuun alussa sääsuoja purettiin pois ja aloitettiin salaojien rakentaminen sillan päihin.  

Vesieristys on välttämätöntä  

Betonille tehtävä vesieristys on tärkeä osa sillan rakentamista, sillä se suojaa rakenteita ja pidentää käyttöikää. Tavoitteena on ainakin 100 vuoden käyttöikä betoniholvin osalta.

Ensiksi betonin annetaan kuivua ja sitten se hiekkapuhalletaan. Tämän jälkeen tehdään vesieristys: tiivistysepoksi, bitumikermistä ja bentoniittimatosta. Ilman vesieristystä mm. suolainen vesi imeytyy betoniin sillan kannelta ja kapillaari-ilmiön avulla alapuolelta, sillä betoni on itsessään huokoinen materiaali.

Kun vesi ei pääse rakenteen sisään, betonin pakkasrapautuminen pysyy hallinnassa eivätkä betonia tukevat harjateräkset ruostu.   Vesieristekerrosten välissä mitataan tiiveyksiä ja varmistetaan vetokokeilla, että eriste on tarttunut alustaansa tai että betonointi on onnistunut.  

Alikulku aukeaa keväällä tai kesällä

Baanan alikulku avataan, kun sillan alapuoliset työt on saatu valmiiksi ja reitti viimeistelyä. Tällä tietoa tämä hetki koittaa keväällä tai viimeistään kesällä.  

Alikulku saattaa olla käytössä joidenkin urheilutapahtumien aikana. Tästä tietoa myöhemmin.

Baanan sillan uusiminen on osa Mannerheimintien peruskorjausta

Mannerheimintien Baanan ylittävä silta uusitaan osana Mannerheimintien peruskorjausta. Vuodelta 1894 olevan sillan tilalle rakennetaan ulkoisesti samankaltainen, mutta nykyisen sekä tulevan ajoneuvo- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat kuormitukset paremmin kestävä silta. Vanhat, hyväkuntoiset kiviperustukset sekä holvin alkuperäinen kivijulkisivu säilyvät ja ne ennallistetaan. 

Uusi holvi on valettu sillan itäiselle puoliskolle. Alkuperäiset kivijulkisivu ja -perustukset säilyvät.  Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus
Uusi holvi on valettu sillan itäiselle puoliskolle. Alkuperäiset kivijulkisivu ja -perustukset säilyvät. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus
Vasemmalla uutta betoniholvia, oikealla vanhaa.  Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus
Vasemmalla uutta betoniholvia, oikealla vanhaa. Kuva: Mannerheimintien peruskorjaus