Pormestari Vartiainen: Keskusta-alueen toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön helpotetaan Helsingissä

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten etätyön lisääntyminen, ostoskäyttäytymisen muutos ja keskustatilan kysynnän muutos kohti elämyksellisyyttä, ovat luoneet tarpeen arvioida rakennusten käyttötarkoitusten muutosten periaatteita. Kaupunki on pormestari Juhana Vartiaisen aloitteesta käynnistänyt työn periaatteiden päivittämiseksi ja toimitilojen käyttötarkoituksen muuttamisen helpottamiseksi.
Helsingin keskusta-aluetta. Kuva: Omar El Mrabt / Helsinki Partners
Helsingin keskusta-aluetta. Kuva: Omar El Mrabt / Helsinki Partners

– Tarvitsemme keskustaan lisää asumista. On selkeä, pidempiaikainen trendi, että liike-elämä ja toimistot tarvitsevat vähemmän neliöpinta-alaa. Samaan aikaan kaikissa suurissa kaupungeissa pohditaan, miten ihmisiä saadaan houkuteltua ydinkeskustaan. Yksi tarvittava keino on asumisen lisääminen keskusta-alueella. Nyt on korkea aika käynnistää tämä työ ja edetä ripeästi kohti konkretiaa, pormestari Vartiainen toteaa.

Ensimmäisessä vaiheessa kaupunkiympäristön toimiala käynnistää työn, jonka tarkoituksena on tuottaa taloustieteellisestä näkökulmasta tietoa siitä, mikä on Helsingin toimitilojen ja asuintilojen suhde tällä hetkellä. Samalla selvitetään, miten kaupungin toimilla voitaisiin konkreettisesti vaikuttaa tähän suhteeseen.

Työn tavoitteena on helpottaa käyttötarkoitusten muutoksia ja tukea asumisen lisäämistä keskusta-alueella. Tuotettua tietoa voidaan käyttää myös yleisemmin strategisen maankäytön suunnittelussa, esimerkiksi yleiskaavan toteutusohjelman päivittämisessä ja mahdollisessa toimitila-alueita käsittelevässä yleiskaavoituksessa.

Työ toteutetaan loppuvuoden 2023 aikana. Työn jatkona analysoidaan, miten kaupunkiympäristön toimialan ohjaus vaikuttaa käyttötarkoitusten muutosten toteutumiseen. Tarkasteluun otetaan muun muassa yleis- ja asemakaavat, ohjeet keskustan kehittämisestä sekä tilojen käyttötarkoituksen muuttamisen periaatteet.

Käyttötarkoitusten muutoksia koskevat linjaukset päivitetään ja tuodaan esityksenä kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle päätettäväksi. Samalla parannetaan edellytyksiä arvioida yleiskaavan päivitystarvetta myös tästä näkökulmasta.

Jo syksyn 2023 aikana kaupunkiympäristön toimiala huolehtii, että käyttötarkoitusten muutoksiin toimitilasta asumiseen suhtaudutaan keskustassa tapauskohtaisen harkinnan perusteella aiempaa joustavammin.