Pormestari Vartiainen Gentissä Eurocities-​verkoston johtoryhmän vuosikokouksessa

Eurocities-järjestön johtokunnan kokous järjestetään Belgian Gentissä 21.–22. maaliskuuta. Viime kesäkuussa johtokuntaan valittu pormestari Juhana Vartiainen osallistuu kokoukseen.
Pormestari Juhana Vartiainen (4. eturivissä oik.) Eurocities-järjestön johtoryhmän kokouksessa Gentissä 21. maaliskuuta. Kuva: Helsingin kaupunki / City of Helsinki
Pormestari Juhana Vartiainen (4. eturivissä oik.) Eurocities-järjestön johtoryhmän kokouksessa Gentissä 21. maaliskuuta. Kuva: Helsingin kaupunki / City of Helsinki

Eurocities-verkoston johdossa on 12 valittua kaupunkia ja niiden pormestarit. Helsingin kausi johtokunnassa jatkuu kolmen vuoden ajan kesään 2026 asti. Yhteistyön avulla EU-edunvalvonta ja -vaikuttaminen sekä EU:sta nousevien asioiden ennakointi tehostuvat. Tällä kertaa johtokunnan kokousagendalla on muun muassa järjestön viisivuotisstrategian päivitys sekä kesäkuussa järjestettäviin europarlamenttivaaleihin liittyvä vaikuttamis- ja kampanjatyö.  

Ohjelmaan kuuluu myös keskustelutilaisuus nuorten kanssa kolmesta eri aiheesta, joista Helsingin vetovastuulla on demokratiaan ja osallistamiseen keskittyvä teema. 

Eurocities-verkosto ja -johtoryhmä

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalaisten kaupunkien ja kaupunkipolitiikan tunnustettu vaikuttajaverkosto, joka edistää jäsenkaupunkiensa taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista kehitystä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella sekä vaikuttamalla kaupunkipolitiikkaan EU-tasolla. Verkosto edustaa yli kahtasataa kaupunkia 38 maasta – kaikkiaan noin 130 miljoonaa asukasta Euroopassa. Helsinki on ollut järjestön jäsen vuodesta 1994 lähtien.

Eurocitiesin johtokunnan jäsenet tarjoavat järjestölle poliittista ohjausta ja sitoutuvat edunvalvontatyöhön EU-instituutioiden sekä keskeisten eurooppalaisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa. Jäsenet myös edustavat verkostoa EU-instituutioihin päin ja vahvistavat kaupunkien asemaa niiden suhteen.