Pikkulasten määrää tutkittu Helsingin uudisalueilla – useimmat saapuivat vauvaikäisinä, moni muutti pois ennen kouluunmenoa

Alle kouluikäisten lasten määrä Helsingin 1990- ja 2000-luvun uudisalueilla kasvoi voimakkaasti alueiden rakentamisen alkuvuosina. Saavutettuaan huippunsa määrä alkoi kuitenkin laskea selvästi. Helsingin uusien alueiden palvelusuunnittelun näkökulmasta on tärkeää ymmärtää pikkulasten määrän kehityksen taustalla olevan muuttoliikkeen dynamiikkaa syvällisemmin.
Kuninkaantammi. Kuva: Jussi Hellsten
Kuninkaantammi. Kuva: Jussi Hellsten

Pikkulapset muuttivat uudisalueille usein läheltä

Lähes puolet alle kouluikäisistä lapsista, jotka saapuivat Helsingin vanhoille uudisalueille niiden rakentamisvuosina, joko syntyivät tai muuttivat syntymävuonnaan näille alueille. Niin ikään lähes puolet kaikista rakentamisvuosina alueille saapuneista pikkulapsista muutti pois näiltä alueilta ennen kouluikää. Useimmiten pikkulapset muuttivat uudisalueille muualta Helsingistä ja varsinkin tarkasteltujen alueiden läheltä, mutta uudisalueilta poismuuttaneista verrattain monet suuntasivat kokonaan Helsingin ulkopuolelle.

Kaupunginkanslian uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin 0–6-vuotiaita lapsia, jotka saapuivat Helsingissä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa rakennetuille uudisalueille alueiden ensimmäisen kymmenen rakentamisvuoden aikana. Tutkimuksessa hyödynnettyjen Tilastokeskuksen pitkittäisaineistojen avulla pikkulasten asuinpaikan valintoja ja muuttoja seurattiin kouluikään asti eli niiltä vuosilta, jolloin lapsiperheiden muuttoliike on kiivainta. 

Muuttojen yhteydessä myös pikkulasten perhe- tai asumismuoto joskus muuttui

Sekä uudisalueille että uudisalueilta muutettaessa ei ollut poikkeuksellista, että samaan aikaan myös pikkulasten perhemuoto muuttui tai perheeseen tuli uusia lapsia. Muuttaessaan pikkulasten perheet myös usein muuttivat ominaisuuksiltaan toisenlaisiin asuntoihin. Etenkin uudisalueilta poismuuttaneista verrattain monet suuntasivat pientaloihin tai omistusasuntoihin, ja varsinkin pienemmissä asunnoissa asuneet pikkulapset muuttivat melko usein huoneluvultaan isompiin asuntoihin.

Keskeinen osa Helsingin alueiden suunnittelua on riittävien kunnallisten palvelujen varmistaminen alueille odotettujen asukkaiden tarpeisiin. Monet näistä palveluista, kuten päiväkodit, peruskoulut ja neuvolapalvelut, on suunnattu yksinomaan lapsiperheille. Tarkastelut tarjoavat uutta tietoa näiden palvelujen, mutta myös alueiden asuntokannan, mitoituksen ja laadullisen suunnittelun tueksi Helsingissä parhaillaan rakenteilla olevilla sekä vasta kaavoitusvaiheessa olevilla uusilla alueilla.