Pasilan jättiurakan seitsemänkaistainen silta ja levennetty Veturitie avattiin liikenteelle

Pasilassa Veturitien uusittu silta ja Veturitien levennetty osuus avattiin liikenteelle keskiviikkona 1. marraskuuta. Uudistusten ansiosta alueen liikenneyhteydet paranevat merkittävästi.
Uusi Veturitien silta.
Kuva: Raksakamera / Helsingin kaupunki

Liikenteen helpottamiseksi Veturitien ajokaistoja lisättiin Höyrykadun ja Hakamäentien välillä. Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle. Kyseessä on Pasilan pääkatu, jonka liikenne lisääntyy tulevaisuudessa. 

Veturitien silta uusittiin kolme kertaa entistä leveämmäksi. Kaistojen määrä lisääntyi kolmesta seitsemään. 

 – Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke kuuluu Helsingin kaupungin suurimpiin ja samalla merkittävimpiin väylä- ja siltarakentamisen projekteihin. Väylien käyttöönoton ansiosta Keski-Pasilan liikenne sujuvoituu merkittävästi kaikissa kulkumuodoissa, kertoo projektinjohtaja Juuso Luoto Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta. 

Urakka käynnistyi toukokuussa 2021 ja se on Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman mukaisesti vähäpäästöinen työmaa. 

Uusi silta rakentui valtaosin öisin 

Veturitien uusi silta syntyi vaativissa rakennusolosuhteissa Suomen vilkkaimman raideliikenteen ehdoilla. Sillan alla kahdeksalla raiteella kulkee noin kolmasosa koko Helsingin junaliikenteestä sekä huoltoliikenne. Junien liikennöintiväli päivällä on keskimäärin kahdeksan minuuttia.  

Veturitien siltaa rakennettiinkin enimmäkseen yötyönä. Sillan purkaminen ja rakentaminen vaativat jännite- ja ratakatkoja, jotka eivät olleet mahdollisia päivällä. Siltaa tehtiin neljänä yönä viikossa ratakatkojen sallimissa 2–6 tunnin aikaikkunoissa yhteensä noin 350 yönä.  

Myös louhinta vaati erityisen huolellista suunnittelua ja esimerkiksi radalla sijaitsevien tärinäherkkien laitteiden huomioimista. Louhinta oli mahdollista ainoastaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, arkipäivisin klo 9–14. Kerran tunnissa oli kahden minuutin mittainen työlupa räjäytyksille. 

Kaikesta huolimatta liikenne rakennettavalla sillalla onnistuttiin säilyttämään koko työmaan ajan. 

–  Veturitien sillan uusiminen vilkkaan junaliikenteen ehdoilla oli myös teknisesti hyvin haastavaa. Onnistuimme siinä kuin myös ylipäätään Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeessa, jossa useassa kohteessa samanaikaisesti tehtävät työt etenivät aikataulun mukaisesti ja vaativillakin työvaiheilla oli mahdollisimman vähän vaikutusta juna- ja ajoneuvoliikenteeseen, toteaa hankkeen urakoitsijan projektipäällikkö Jyrki Perokorpi Kreatelta. 

Uusia katuja Ratapihakortteleihin  

Hankkeessa rakennettiin lisäksi uusia asuin- ja kokoojakatuja, joita Ratapihakortteleiden alueella ovat Tenderinlenkki, Höyrykatu, Tulistimenkatu, Tulistimenkuja, Laskumäki, Televisiokatu ja Radioportti. Niiden viimeistelyt tehdään myöhemmin alueen talojen valmistuessa. Talotyömaiden valmistuessa avautuu myös Veturitien työmaiden puoleinen jalkakäytävä ja pyörätie Radioportin ja Höyrykadun välillä. 

Radan vieressä kulkeva jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väylä Veturitien sillan ali otettiin käyttöön jo aiemmin lokakuussa. Sen viimeistelyt jatkuvat vielä. Myös marraskuun aikana hankkeen alueella tehdään viimeistelyjä kuten kivi- ja valaistustöitä ja keväämmällä muun muassa istutetaan puita Höyrykadun varteen.    

Ratapihakortteleiden infrarakentaminen lukuina: 

  • 7 uutta katua ja kujaa, yhteensä noin 3 kilometriä 14 hehtaarin alueella 
  • asfalttia 50 000–60 000 m² 
  • putkituksia kymmeniä kilometrejä, mm. kaukolämpö ja -kylmä, imujäteputkisto, hulevesi, jätevesi, vesijohto, sähköverkko, liikennevalot, raitiovaunun syöttökaapelit, useiden operaattoreiden putkitukset