Palkanmaksun ja asiakaspalvelun tilanne on syksyn aikana vakiintunut hyvälle tasolle

Helsingin kaupungin palkanmaksun tilanne on tällä hetkellä vakiintunut. Lokakuun palkkalaskelmista oikein oli 98,2 prosenttia. Virhetaso (1,8 %) on alhaisin, mitä mittausaikana eli huhtikuun 2022 jälkeen on havaittu. Palkkalaskelmia oli lokakuussa 66 300 kappaletta.
Lokakuun palkkalaskelmista oikein oli 98,2 prosenttia.  Kuva: Sakari Röyskö
Lokakuun palkkalaskelmista oikein oli 98,2 prosenttia. Kuva: Sakari Röyskö

Palkoissa havaittujen virheiden määrä on nyt pienempi kuin edellisen palkkajärjestelmän aikana. Aikaisempia palkkavirheitä on vielä korjaamatta jonkin verran, mutta niidenkin määrä laski lokakuussa jo alle tuhanteen.

Asiakaspalveluun saapuneiden palvelupyyntöjen määrä laski hieman lokakuussa. Muutos on normaalia kausivaihtelua. Asiakaspalveluun tulevat yhteydenotot pystytään käsittelemään nopeasti, eivätkä ne enää jonoudu. Puhelinpalvelun tavoitettavuus oli lokakuussa 71,2 prosenttia ja keskimääräinen jonotusaika 5,33 minuuttia.

– Suurin osa meille tulevista yhteydenotoista tehdään nykyään lomakkeella, asiointipalvelun kautta. Tämä sujuvoittaa niin yhteydenottoa kuin asioiden varsinaista käsittelyä Talpan päässä. Pian asiointikanavalle voi kirjautua myös muilta kuin kaupungin verkossa olevilta laitteilta, sillä otamme käyttöön vahvan tunnistautumisen, kertoo asiakkuusjohtaja Tiia Mäkiranta.