Pakilan ala-asteen väistötilalle rakennuslupa

Paloheinän Aulikin puiston alueella sijaitsevalle leikkikentälle (Paloheinäntie 40b) rakennetaan tilapäinen opetus- ja päiväkotirakennus.
Pakilan ala-asteen väistötila, paikka kartalla.

Paloheinän Aulikin puiston alueella sijaitsevalle leikkikentälle (Paloheinäntie 40b) rakennetaan tilapäinen opetus- ja päiväkotirakennus. Kohde sai rakennusluvan 12.3.2020. Rakennustyöt käynnistyvät keväällä.

Työmaan aloituksen tarkempi ajankohta selviää lähiaikoina. Tieto päivitetään kaupungin verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/pakilan-tilat.

Väistötilat tarvitaan aluksi Pakilan ala-asteen perusparannus- ja laajennushankkeen ajaksi. Myöhemmin väistötilat tarvitaan päiväkoti Havukan tontille tulevan uuden päiväkoti- ja opetusrakennuksen rakentamisen ajaksi. Tilapäiselle rakennukselle on saatu lupa viideksi vuodeksi.

Turvallisuus on työmaiden arkea. Työmaan alue erotetaan aidoin muussa käytöstä olevasta alueesta. Urakoitsija arvioi, että työmaaliikenne on vilkkainta maanrakennustöiden aikana. Myös elementtien kuljetus ja muutot tuovat alueelle suuria ajoneuvoja. Työmaalle ajetaan Paloheinäntieltä.

Puistosta erotetaan osa tilapäiseksi leikkipaikaksi

Aulikin puiston kaakkoisosasta erotetaan aidalla nykyistä leikkipaikkaa korvaava leikkipuistoalue. Leikkipuisto on avoinna kaikille myös koulupäivien aikana.

Myöhemmin, kun tilapäinen rakennus on siirretty pois, Aulikin puisto ennallistetaan. Ennallistamisesta laaditaan myöhemmin tarkempi suunnitelma.

Tilapäinen rakennus sai rakennusluvan 12.3.2020 ja aloittamisoikeuden, joka mahdollistaa mm. työmaan käynnistämisen ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Lisätietoa

Lue rakennuksesta tarkempi kuvaus kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja lupajaoston päätösasiakirjasta (12.3.2020).
Seuraa hanketta verkosta osoitteesta hel.fi/pakilan-tilat.