Pakilan alueen koulujen ja päiväkotien tilat

Tämän sivun lyhytosoite on www.hel.fi/pakilan-tilat


Helsingin kaupunki valmistelee hanketta, jossa tarkastellaan Pakilan alueen koulu- ja päiväkotien tilatarpeita kokonaisuutena. Hanke koskee Pakilan ala-asteen koulua ja Pakilan yläasteen koulua, päiväkoti Havukkaa ja päiväkoti Pakilaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien kehittämistä sekä väistötilaratkaisuja. Tavoitteena on löytää paras ratkaisu koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta.

Hanketta suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, kiireellisimpänä Pakilan yläasteen (Pilkekuja 10) tilat. Osana kokonaisratkaisua selvitetään, korvataanko yläasteen rakennus uudisrakennuksella. Nykyisen rakennuksen perusparannuksen on laskettu tulevan kalliiksi ja lisäksi rakennus on haastava muun muassa esteettömyyden ja toiminnallisuuden kannalta. Yläasteen peruskorjaus oli suunniteltu alkavaksi vuonna 2019. 

Pakilan ala-asteen (Halkosuontie 88) koulurakennuksen perusparannus sekä päiväkoti Havukan (Ripusuontie 34) ja päiväkoti Pakilan (Palosuontie 2) korvaava uudisrakennus oli suunniteltu toteutettaviksi vuosina 2023–24.

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi allianssimallilla, jossa kaupunki ja kilpailutettavat palveluntuottajat tekevät ensiksi ehdotuksen kokonaisratkaisuksi ja suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. Allianssiosapuolten kilpailutus tapahtuu vuonna 2018. Suunnittelijaryhmä valittiin laatu- ja palkkiovertailun perusteella.

Suunnittelijaryhmään kuuluvat toimistot Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy. Ryhmän toimistoilla on kokemusta vastaavista onnistuneista hankkeista ja kohteista. Ne ovat suunnitelleet mm. Viikinmäen korttelitaloa (kohteen esittely Betoni-lehdessä), Sipoonlahden koulua sekä Rajatorpan koulua.

Alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita kaupungin tiloista on kartoitettu alkuvuonna 2018. Alkuvuoden 2018 Kerrokantasi-verkkokyselyn kaikki 78 vastausta näet täältä. Esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin 27.2.2018.

Seuraa asemaakaavoitusta

Kartasta näet, mitä kaavoitukseen liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja tulee verkkoon. Valitse Avaa karttapalvelussa ja klikkaa liilaa suunnittelualuetta.  Dokumenttilista tulee oikeaan laitaan.JAA
31.10.2018 16:38