Pääomasijoitukset startup- ja kasvuyrityksiin kasvaneet merkittävästi pääkaupunkiseudulla

Pääomasijoitukset aloittaviin ja kasvua hakeviin yrityksiin ovat kasvaneet voimakkaasti pääkaupunkiseudulla viime vuosina. Erityisesti suuren kokoluokan sijoitukset ovat yleistyneet. Suurimmat rahoitusta keränneet yritykset keskittyvät liiketoiminnassaan digitaaliseen teknologiaan ja yli puolet kierroksille osallistuneista sijoittajista on ollut kotimaisia.
Vuodesta 2013 rahoitusta keränneistä yrityksistä miltei kolme neljäsosaa sijaitsee Helsingissä ja Espoossa niistä on noin viidennes.
Vuodesta 2013 rahoitusta keränneistä yrityksistä miltei kolme neljäsosaa sijaitsee Helsingissä ja Espoossa niistä on noin viidennes.

Helsingin ja pääkaupunkiseudun talouskehitys näyttää positiiviselta ja kilpailukykyiseltä pääomasijoitusten kehityksen näkökulmasta. Erityisen voimakasta pääomasijoitusten kasvu on ollut vuoden 2017 jälkeen: vuonna 2017 pääkaupunkiseudulla rahoitusta kerättiin noin 277 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 määrä oli ylittänyt jo miljardin euron rajapyykin. Taustalla rahoitusmäärien kasvussa ei ole rahoituskierrosten määrien kasvu, vaan rahoitusmäärä rahoituskierrosta kohden on keskimäärin kasvanut.

Sijoituskierrosten tyypeissä on myös tapahtunut muutosta rahoitusmäärien kasvaessa. Pääkaupunkiseudun yritykset ovat keränneet ennätysmäärän suuren kokoluokan – yli 40 miljoonaa euroa – pääomasijoituksia vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2022 suuren kokoluokan sijoitukset yksistään ylittivät vuoden 2020 kokonaisrahoitusmäärän. 

Suurin osa pääomasijoituksia keräävistä yrityksistä Helsingissä  

Vuonna 2022 pääkaupunkiseudulla pääomasijoitusten kokonaisarvo nousi yli 1,6 miljardin euron ja tästä lähes kaikki (98 prosenttia) kohdistui Helsingissä ja Espoossa toimiviin yrityksiin. Vuodesta 2013 rahoitusta keränneistä yrityksistä miltei kolme neljäsosaa (457 kappaletta) sijaitsee Helsingissä, ja Espoossa niistä on noin viidennes (123 kappaletta). 

Yhä useampi pääkaupunkiseudun startup- ja kasvuyritys on viime vuosien aikana saanut rahoitusta yli 100 miljoonaa euroa ja kolme suurinta yritystä on markkina-arvoltaan jo yli miljardin euron. Noin 40 tarkastellussa aineistossa löytyvää yhtiötä yltää vähintään sadan miljoonan euron arvostukseen. Yhteistä listatuille yhtiöille on kytkeytyminen ohjelmistokehittämiseen tai innovatiivista ohjelmointia vaativiin ratkaisuihin eri toiminnoissa. Lisäksi listalla on matkapuhelinten ja tietokoneiden valmistukseen erikoistuneita teollisuusyhtiöitä. 

Pääkaupunkiseudun startup- ja kasvuyrityksiä rahoittavat sijoittajat vahvasti kotimaisia

Vuodesta 2018 lähtien rahoituskierroksille osallistuneista sijoittajista noin 53 prosenttia oli Suomessa pääkonttoria pitäviä pääomasijoitusyhtiötä, rahastoja, yrityksiä, yksityishenkilöitä (”enkelisijoittajia”) tai valtiollisia toimijoita.

Yhdysvalloista tulevien sijoittajien rooli on muodostunut merkittäväksi pääkaupunkiseudulla. Yhdysvaltalaiset sijoittajat ovat olleet mukana yhteensä arvoltaan merkittävämmissä sijoituskierroksissa kuin muiden maiden sijoittajat. Yhdysvalloissa toimivat pääomasijoittajat ovat rahoittaneet suurta liiketoimintapotentiaalia omaavia teknologiayrityksiä. 

Pääomasijoitusten määrät vähentymässä ennätysvuosista

Vuoden 2023 pääomasijoitusten määrät näyttävät jäävän edeltävistä vuosista jälkeen. Vuoden 2023 syyskuuhun asti yritykset olivat saaneet pääomasijoituksia noin 580 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus 523 miljoonaa euroa. Laskua saattaa siis olla luvassa ennätysvuodesta 2022. Syynä tähän on todennäköisesti taloustilanteen heikentyminen ja rahoitusympäristön kiristyminen. Lisäksi yksittäisten yritysten suuret rahoituskierrokset eivät välttämättä toistu vuosittain. 

Pääkaupunkiseudulle on kuitenkin muodostunut elinvoimainen startup- ja kasvuyritysten sekä pääomasijoittajien verkosto. Alueen startup- ja kasvuyrittäjyys ovat vakaalla pohjalla ja kehitys lupaa hyvää seudun yritystoiminnalle ja kilpailukyvylle.

Tiedot selviävät kaupunginkanslian uudesta tutkimusartikkelista, jossa tarkastellaan pääkaupunkiseudun pääomasijoituksia, niiden kehitystä, sijoittajia ja yrityksiä.