Opintokokonaisuuksia voi valita oman mielenkiinnon mukaan eri lukioista

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat voivat valita opintojaan myös muiden lukioiden tarjonnasta. Tämä antaa lukuisia mahdollisuuksia uuden oppimiseen.
Lukiolaisia luokkatilassa.
Kuva: Maija Astikainen

Kaupungin lukiot muodostivat keskenään kampuksia vielä jokunen vuosi sitten, mutta sittemmin yhteistyö on muotoutunut laajemmaksi, mikä tarkoittaa lukuisia mahdollisuuksia opiskelijoille.

Lukiot tarjoavat omia opintojaksojaan myös toisten lukioiden opiskelijoille sekä verkko-opintoina että fyysisesti omien koulujensa tiloissa. Hyvä esimerkki laajasta yhteistyöstä on Helsingin verkkolukio, jossa opiskelijat voivat suorittaa lukio-opintoja kaupungin yhteisen tarjonnan kautta.

Verkkolukiolla on oma koordinaattorinsa, ja periodeja on tarjolla myös kesäisin.

Tapanilassa toimivan Helsingin medialukion rehtori Ukkopekka Hyvönen kertoo, että verkossa opiskelu tuli tutuksi etenkin pandemia-aikaan. Samalla huomattiin, miten paljon mahdollisuuksia verkko-opiskelu tarjoaa.

– Kukaan ei osannut arvata vielä pari vuotta sitten, miten paljon välineitä meillä on verkossa käytettäväksi, Hyvönen sanoo.

Myös yrittäjäpainotteisen Etu-Töölön lukion rehtori Joanna Ovaska kertoo verkkolukion toimivan hyvin vaikkapa harvinaisten kielten opiskelussa.

Opiskelijoiden ei tarvitse matkata pitkiä matkoja tiettyjä aineita varten, vaan ne verkon ansiosta helpompi sovittaa muuhun opiskeluun.

– Kaupungin lukioiden yhteistyö on tiivistynyt. Jaamme paljon monipuolista osaamista verkon kautta, Ovaska kertoo.

Avoimia media-alan opintoja

Medialukion vahvuus kaupungin lukioiden tarjonnassa on sen nimen mukaisesti media. Hyvönen tosin korostaa, että lukion painotus on vahvasti yhteiskunnallinen. Media on ainoastaan yhteiskunnallisen keskustelun väline. 

Medialukion opinnoissa on mahdollista opiskella muu muassa monikameratyötä ja lähetysten striimausta. Opintoihin kuuluu myös podcastien tekoa, vaalipaneeleja, väittelykilpailuja ja pohdintaa vastuullisesta vaikuttamisesta.

Hyvönen huomauttaa, että akateemisiin opintoihin valmistavana oppilaitoksena lukion tulee pitää sisältö etusijalla.

– Erilaisten välineiden käytön harjoittelu ei ole itseisarvo, vaan se palvelee suurelta osin vastuullista yhteiskunnallisen keskustelun opiskelua.

Ovaskaa on ilahduttanut nuorten kiinnostus yhteiskunnallisiin teemoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. 

– Pyörä on saatu pyörimään, ja nuoret innostavat toinen toisiaan. 

Opintokokonaisuuksien aikana on käyty hyviä keskusteluja vastuullisen keskustelun hengessä.

Medialukion 320 opiskelijan paikasta mediapainoteiseen opiskeluun valitaan vuosittain 60 opiskelijaa, ja painotuksellisiin opintoihin on tunkua. Lukio haluaa kuitenkin tarjota mediapainotteisia avoimia opintokokonaisuuksia muillekin opiskelijoille, ja medialukion media- ja yhteiskuntapainotukseen liittyvät opintojaksot ovat avoimia kaikille opiskelijoille.

Helsingin medialukion rehtori Ukkopekka Hyvönen kertoo, että verkossa opiskelu tuli tutuksi etenkin pandemia-aikaan.  Kuva: Jussi Helttunen
Helsingin medialukion rehtori Ukkopekka Hyvönen kertoo, että verkossa opiskelu tuli tutuksi etenkin pandemia-aikaan. Kuva: Jussi Helttunen

Yrittäjyysopintoja kaikille kiinnostuneille

Yrittäjyyspainotteisen Etu-Töölön lukion Ovaska on niin ikään hyvillään siitä, että lukioiden tiiviin yhteistyön ansiosta opiskelijat pääsevät moneen mukaan.

– Jos jotakin tiettyä kokonaisuutta ei ole omassa lukiossa, opinto-ohjaajat ovat mestareita neuvomaan eteenpäin.

Etu-Töölön lukiossa järjestetään kaikille vapaasti valittavia yrittäjyysopintojaksoja.

Uuden opetussuunnitelman myötä Etu-Töölön lukion opiskelijat suorittavat heti opintojen alussa kaikille yhteisen Minä oman elämäni johtajana -opintojakson.

Ovaskan mielestä sen teemat ovat erittäin hyödyllisiä läpi elämän. Opintojakson aikana tutustutaan itseen oman elämän johtajana, opiskellaan opiskelutaitoja sekä käydään läpi tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Lukio tekee tiivistä yhteistyötä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Vapaaehtoisissa opinnoissa tutustutaan muun muassa tuotekehitykseen ja verkostoitumiseen.

Omiin vahvuuksiin tutustuminen auttaa monessa. Ovaskalle on jäänyt mieleen esimerkiksi opiskelija, joka alussa pelkäsi pitää esitelmää. Sittemmin hän on kiertänyt messuja esittelemässä omaa tuotettaan messuilla vieraillakin kielillä.

– Korostamme opetuksessa sallivuutta. Epäonnistumisen päivänä lokakuussa tuuletimme mokailua. Epäonnistumisten pitää olla sallittuja.

Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen ilahduttaa Ovaskaa. Yksi tulevaisuuden näkymistä ennustaa, että ihmiset toteuttavat arkityönsä ohella yrittäjyyttä omaa unelmaansa varten.

– Meidän tehtäviimme kuuluu tukea nuoria oman osaamisen ja taitojen ymmärtämisessä. On suuri apu oppia ymmärtämään myös, milloin tarvitaan muiden apua ja miten kehittää itseä eteenpäin.

Teksti: Kirsi Riipinen