OmaStadin avulla saatiin lisää jalkautuvaa päihde- ja mielenterveystyötä Helsinkiin

OmaStadin äänestysvuonna 2021 Helsingin Keskisen suurpiirin alueen äänestyksessä sai eniten ääniä ehdotus, jossa toivottiin lisää jalkautuvaa päihdetyötä kaupunkiin. Tehtävään palkattiin sairaanhoitaja, jonka tehtävänä on marraskuusta 2022 lähtien ollut auttaa päihteitä käyttäviä ihmisiä. Tämä on tapahtunut ohjaamalla ja saattamalla heitä tarvittavien palveluiden piiriin. Hanke päättyy marraskuussa.
Ihmiset nauttivat tunnelmasta Tokoinrannassa. Kuva: Beatrice Bucht.
Ihmiset nauttivat tunnelmasta Tokoinrannassa. Kuva: Beatrice Bucht.

Ihmisten hoitoon pääsyn haasteena on monesti ollut kotiosoitteen, puhelimen, henkilökortin ja pankkitunnusten puuttuminen.

– Jalkautuva päihdetyö on joustavaa palvelua kiinteiden palveluiden ohella. Näin saavutettujen avuntarpeessa olevien ihmisten terveyden ja elämänlaadun kohentaminen on palkitsevaa, kertoo sairaanhoitaja Saara Lappeteläinen.

Hankkeessa on tehty työtä alueilla Kalasatamasta Hakaniemeen. Alueilla toimii useita päihdepalveluita tarjoavia tiloja ja asumisyksiköitä, joiden välisellä yhteistyöllä on varmistettu asiakkaiden etu ja tarvittavien palveluiden saaminen. Hankkeen aikana on tehty tiivistä, monipuolista yhteistyötä niin kaupungin omien palveluiden kuin järjestötoimijoiden kanssa.

– Hankkeen aikana on kiinnitetty huomiota siihen, että yhteistyö muiden jalkautuvaa työtä tekevien toimijoiden kanssa on kehittynyt entistäkin sujuvammaksi, kertoo Lappeteläinen. 

Hankkeen keskiössä onkin asiakastyön lisäksi ollut verkostoyhteistyön kehittäminen. Tiivis verkostoyhteistyö mahdollistaa asiakkaiden tapaamisen työparin kanssa jouhevasti ja turvallisesti sekä mahdollistaa moniammatillisen osaamisen hyödyntämisen asiakastyössä. 

Ihmisen kohtaaminen ja kuuleminen on tärkeintä
 

– Ihmisen aito kohtaaminen ja kuuleminen on keskeistä jalkautuvassa työssä. Näin päästään selvittämään todellinen avun ja tuen tarve. Sitten asiakasta on sujuvampi ohjata, saattaa ja kiinnittää oikeisiin palveluihin. Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen ei tapahdu yhdellä tapaamiskerralla. Tuttu työntekijä, joka tuntee asiakkaan, on monelle tärkeä tuki asiointikäynneillä, kertoo Lappeteläinen. 

Monimuotoiseen työnkuvaan kuuluu myös oleellisena osana aluelähtöinen asukas- ja ympäristötyö. Työpäivän aikana jalkauduttaessa kohdataan asiakaskunnan lisäksi myös muita alueella asuvia ja työskenteleviä kaupunkilaisia.

Sörnäinen on myös ollut hyvin keskeinen työskentelyalue, koska siellä päihteitä käyttävät henkilöt viettävät paljon aikaa. Helsingin Sörnäisten Kurvin alueella on muutaman vuoden ajan toiminut Kurvin työryhmä. Alueen asukkaiden, taloyhtiöiden hallitusten, järjestöjen, Helsingin kaupungin edustajien ja poliisin kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään luomaan alueelle yhteishenkeä. Samalla lisätään viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Työryhmän toimintaan voi tulla tutustumaan joka kuukauden 15. päivä järjestettävissä Kurvin talkoissa.