Nurmikon leikkuut Malminkentällä jatkuvat

Malminkentän tapahtuma-alueilla jatketaan tulevina viikkoina nurmikonleikkuutöitä. Nurmikot katselmoidaan pesivien lintujen varalta aina ennen leikkuiden aloittamista.
Nurmikonleikkuutöitä on tehty Malminkentän eteläosassa lähellä kenttärakennuksia. Kuva: Lauri Rotko
Nurmikonleikkuutöitä on tehty Malminkentän eteläosassa lähellä kenttärakennuksia. Kuva: Lauri Rotko

Malminkentällä järjestetään paljon toimintaa ja tapahtumia, joiden vuoksi tietyt osat eteläisistä nurmialueista pidetään leikkaamalla 4–12 senttimetrin korkuisena. Kuluvan vuoden leikkuutyöt aloitettiin toukokuun puolivälin tienoilla ja ne jatkuvat tulevina viikkoina ja läpi kasvukauden.

Nurmikoiksi luokiteltujen alueiden leikkuu tehdään kaupungin ohjeistuksen ja alueen hoitosuunnitelman mukaan. Kaupungin urakoitsijat katselmoivat alueen pesien varalta ennen nurmikon leikkauksia. Mikäli pesiä löytyy, jätetään niitä ympäröivät nurmialueet leikkaamatta.

Toukokuun töistä paljon palautetta

Toukokuun puolivälissä tehdyistä Malminkentän nurmikon ensileikkuista on tullut kaupungille paljon palautetta, koska töistä on pelätty aiheutuneen vahinkoa ruohikossa pesiville eläimille. Alue katselmoitiin ohjeiden mukaisesti ennen leikkuita, eikä linnunpesiä löytynyt. Epäilysten herättyä alueella on käyty katselmuksella useamman kerran, eikä pesiä ole havaittu.

Tänä keväänä Malminkentän nurmikoiden leikkuut aloitettiin hieman normaalia myöhemmin, koska kevät oli pitkään kolea. Alue katselmoitiin huhtikuun lopussa, mutta leikattavaa ei silloin vielä ollut ja alueet olivat liian märkiä. Toukokuun puolivälin tienoilla alueet olivat kuivuneet ja työt aloitettiin. Nurmikon leikkuut aloitettiin Malminkentällä kuitenkin aikaisemmin kuin yleisesti ottaen muilla viheralueilla.

Tapahtuma-alueen nurmikko leikataan riittävän usein, jotta maapesintäiset linnut eivät pesiytyisi nurmikkona hoidettavalle tapahtuma-alueelle vaan nimenomaan niittyalueille. Lintujen pesiytyminen tapahtuma-alueelle, jossa on toimintaa, vaarantaisi pesinnän.

Nurmikkoina hoidettavat alueet sijaitsevat Malminkentän eteläosissa, kuvassa sinisellä merkityillä alueilla.
Nurmikkoina hoidettavat alueet sijaitsevat Malminkentän eteläosissa, kuvassa sinisellä merkityillä alueilla.

Hoitosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti

Malminkentän väliaikaisen hoitosuunnitelman tavoitteena on hoidon keinoin pysäyttää alueen umpeenkasvu, säilyttää ja ylläpitää kasvillisuutta ja siemenpankkia sekä palauttaa linnuille ja hyönteisille tärkeät avoimet alueet.

Nurmikon leikkuu ei ulotu Malminkentän niittyalueille. Suurin osa Malminkentän avoimista alueista hoidetaan niittyinä, joilla ei tehdä säännöllistä niittoa lintujen pesimäkaudella.

Hoitosuunnitelmalla mahdollistetaan niittyjen hoito, mutta huomioidaan samalla alueen vaiheittainen rakentuminen ja väliaikaiskäytön aikainen toiminta ja tapahtumat. Tapahtumatoiminta keskitetään niille soveltuville alueille, ja tapahtumakäytössä oleva alue hoidetaan toimintanurmena.

Hoitosuunnitelmaa päivitetään vuosittain alueen rakentumisen, väliaikaiskäytön ja luontoarvojen perusteella.