Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen toteuttajaksi valittiin SRV

Helsingin kaupunki ja SRV ovat allekirjoittaneet sopimuksen Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksesta. Hankkeessa toteutetaan vuonna 2012 valmistuneen terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennusosa, ja sen valmistumisen jälkeen tehdään tilamuutoksia keskuksen nykyisiin tiloihin.
Alustavaan suunnitteluun perustuva havainnekuva terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisosasta ja nykyisistä tiloista (oikealla). Kuva: Helin & Co Arkkitehdit
Alustavaan suunnitteluun perustuva havainnekuva terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisosasta ja nykyisistä tiloista (oikealla). Kuva: Helin & Co Arkkitehdit

Itä-Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan jatkossa keskittämään kahteen toimipisteeseen, Vuosaareen ja Myllypuroon. Laajennuksen valmistuttua Myllypuron toimipisteeseen sijoittuvat Myllypuron, Kontulan ja Kivikon alueiden terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut, laboratorio- ja kuvantamisen palvelut, sekä kahvila- ja ravintolatila.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen toiminta jatkuu mahdollisimman normaalisti laajennusosan rakentamisen ajan.

Kehitysvaihe käynnistyy 

Hankkeessa käynnistyy noin vuoden kestävä kehitysvaihe. Rakentaminen alkaa heti kehitysvaiheen päätteeksi, arviolta vuoden 2025 keväällä. Rakentaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2027 aikana, ja tilat ottaa käyttöön vuonna 2028.

Yhteistoiminnallisen hankkeen organisointi tähtää saumattomaan yhteistyöhön hankkeen eri osapuolten välillä. Hankkeen kehitysvaiheeseen osallistuvat kaikki toimijat, ja sen aikana hanke kehitetään vastaamaan tilaajan tavoitteita.

 Kehitysvaiheessa haetaan käyttäjien kanssa suunnitteluratkaisuja huomioiden hankkeen elinkaaritavoitteet ja kohteen erityispiirteet. Henkilöstöä ja asiakkaita on osallistettu hankkeen suunnitteluun.

Kehitysvaiheen tarpeisiin rakennetaan 200 m2:n big room -toimisto Ryynikujalle terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja Kehä I:n väliselle alueelle.  Tilat ovat rakenteilla, ja niitä käytetään kehitysvaiheen ajan.

Energia-asiat on huomioitu suunnittelussa 

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutetaan Hiilineutraali Helsinki -tavoitteita, joilla pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään sekä resurssiviisaaseen rakentamiseen.  Tilat myös suunnitellaan käyttö- ja muuntojoustaviksi siten, että ne mahdollistavat myös tulevaisuuden sote-keskuksen erityyppisiä palvelutoimintoja.

Suunnitteluratkaisuissa on painotettu energiatehokkuutta ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Rakennuksen ensisijainen lämmitysmuoto on ilmavesilämpöpumppu. 

Työmaa sijoittuu haastavaan paikkaan

Noin 14 000 bruttoneliömetrin laajuinen viisikerroksinen uudisosa rakentuu nykyisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen länsipuolelle osittain metrolinjan yläpuolelle. Rakennukseen tulee myös Myllypuron metroaseman lippuhalli ja sisäänkäynti. Myös keskuksen pysäköintihallia laajennetaan.

”Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudet tilat rakennetaan Myllypuroon keskeiselle paikalle. Korkealaatuisen rakentamisen lisäksi on tärkeää, että terveys- ja hyvinvointikeskus, metroasema, Liikuntamylly ja muut lähinaapurit voivat jatkaa toimintaansa mahdollisimman kitkattomasti myös rakentamisen aikana. SRV:ltä löytyy osaamista vaativilla paikoilla toteutettavien projektien kehityksestä ja läpiviennistä. Olemmekin projektiryhmässä vakuuttuneita siitä, että hanke saadaan toteutettua laadukkaasti, huomioiden myös sidosryhmien tarpeet sekä toiminnot. ”, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan projektinjohtaja Jean Toljander kertoo.