Mannerheimintien liikennejärjestelymuutoksia valmistellaan – kapenee kaksikaistaiseksi lähiviikkoina

Mannerheimintien peruskorjauksen valmistelevat työt etenevät ja tulevia työmaan aikaisia liikennejärjestelyjä rakennetaan. Ne tulevat voimaan lähiviikkoina. Samoihin aikoihin alkaa myös puurivien uusiminen puiden kaadoilla.
Työmaa-alue ja reitit sen ympäristössä.
Työmaa-alue ja reitit sen ympäristössä.

Liikennejärjestelyt muuttuvat seuraavasti lähiviikkoina. Muutosten tarkasta alkamisajankohdasta kerrotaan myöhemmin. 

Moottoriajoneuvot:  

 • Mannerheimintie kapenee molempiin suuntiin yksikaistaiseksi (välillä Postikatu–Runeberginkatu). Kaistat ovat kadun länsilaidalla. 

 • Kaistojen muutokset tehdään yöaikaan ja niistä kerrotaan etukäteen, kun tarkka päivä varmistuu. Alustavasti muutokset tehdään viikolla 12. 

 • Poikkikaduilta Mannerheimintielle ajamiseen tulee muutoksia.  

Jalankulkijat:  

 • Kadun itäpuolen jalkakäytävät poistuvat käytössä (välillä Kiasma–Runeberginkatu). Korvaavat reitit Hesperianpuiston ja Töölönlahden kautta tai kadun länsilaitaa. 

 • Kadun länsireunalle tulee Arkadiankadulta Runeberginkadulle yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä. 

 • Suojatie Kiasman kohdalla sulkeutuu, korvaava reitti Lasipalatsin edessä.  (viikolla 11) 

 • Oopperan risteyksessä sulkeutuu eteläinen suojatie Mannerheimintien yli. (viikolla 11) 

 • Myös muita suojateitä suljetaan myöhemmin, reitit tarkemmin kartalla.  

 • Baanaan tulee tilapäisiä katkoja sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan etukäteen. 

Polkupyöräilijät:  

 • Pyörätie kadun itälaidalla poistuu käytöstä (välillä Postikatu–Runeberginkatu). Korvaava reitti Hesperianpuiston ja Töölönlahden kautta tai kadun länsilaitaa. 

 • Kadun länsireunalle tulee Arkadiankadulta Runeberginkadulle yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä 

 • Baanaan tulee tilapäisiä katkoja sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan myöhemmin. 

Joukkoliikenne: 

 • Kiasman tilauspysäkki säilyy käytössä ja linja-autoille jätetään levennys. 
 • Muut pysäkit: Mannerheimintien väliaikainen bussipysäkki keskustan suuntaan säilyy nykyisellä paikallaan Mannerheimintie 40 kohdalla. Keskustasta poispäin menevien bussien pysähtymiskohta siirtyy hiukan kohti pohjoista. 

Kadun varren kiinteistöihin säilyy pääsy koko remontin ajan. Tarvittaessa apuna käytetään kaivannon ylittäviä siltoja ja kiertoreittejä.  Jalankulkijoille ja pyöräilijät on kuusi ylityskohtaa Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella. 

Puurivien uusiminen 

Mannerheimintien peruskorjauksessa uusitaan puurivejä. Nykyiset puut eivät todennäköisesti selviäisi elinvoimaisina, kun syviä kaivantoja tehdään aivan puiden juuristojen vieressä. Uudet puurivit istutetaan hieman eri kohtaan kuin nykyiset, ja ne saavat paremmat kasvualustat. Myös Hesperian puiston reunassa kaadetaan puita katusuunnitelmissa hyväksytyssä laajuudessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan puita Runeberginkadun ja Dunckerinkadun väliseltä osuudelta sekä kaadetaan neljä vaahteraa eduskuntatalon läheltä. Puiden kaadot alkavat viikolla 11 ja työt tehdään ennen lintujen pesimäkautta. 

Helsingin suurin katuremontti tehdään kahdessa osassa 

Mannerheimintien peruskorjaus tehdään kahdessa osassa, ja sen on arvioitu valmistuvan loppuvuonna 2025. Työmaa ulottuu osin myös Mannerheimintien poikkikaduille.   

Peruskorjauksessa uusitaan kadun alla olevat vesiputket, sähkökaapelit ja muu kunnallistekniikka,   raitiotiekiskot ja Baanan ylittävä silta sekä rakennetaan Mannerheimintielle yksisuuntaiset pyöräväylät.  

Mannerheimintien peruskorjaus lukuina:  

 • Putkiremontin aika – Mannerheimintien vanhin yhä käytössä oleva vesijohto on vuodelta 1877.  

 • Kadun alla tapahtuu – Uutta vesijohtoa 2,3 km ja uutta sadevesiviemäriä 3,1 km.   

 • Uudet kiskot – 2,6 km uutta raitiotiekiskoa.   

 • Helsingin toiseksi vanhin silta uusitaan – Baanan ylittävä Mannerheimintien silta on vuodelta 1894.   

 • Helsingin suurin katuremontti – Urakka-alueen pituus noin 2,8 kilometriä ja pinta-ala noin 102 000 m2.