Malminkentällä parannetaan valaistusta

Malminkentällä on alkanut valaistuksen parannustyöt. Töiden on arvioitu valmistuvan tammikuun 2024 loppuun mennessä.
Ilmakuva Malminkentästä.
Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Malminkentälle rakennetaan väliaikainen valaistus pelastuslaitokselle ja alueen käyttäjille. Kulkureittien valaistukset toteutetaan ilmajohtoasennuksilla eli sähköt kulkevat ilmateitse valaisinpylväästä toiseen. Pylväät pystytetään linja kerrallaan. Sähkötyöt aloitetaan, kun sopivat kokonaisuudet ovat valmiina.

Rakennustyöt eivät aiheuta muutoksia alueella liikkumiseen. Ainoastaan risteyskohdissa, missä on jalankulkua ja pyöräilyä, voi tulla pieniä katkoksia reitteihin.