Maakaasuputken siirto Malminkentällä etenee uuden putkilinjauksen rakentamiseen

Malminkentän alueella sijaitsevan maakaasuputken siirto etenee suunnitellusti, kun varsinaiset putken siirtoon liittyvät työt käynnistyvät tammikuussa 2023. Kaasuputken siirtäminen tarkoittaa käytännössä kokonaan uuden putkilinjauksen rakentamista, ja töillä on vaikutuksia kenttäaluetta kiertävän ulkoilureitin käyttäjille.
Malminkentän terminaalirakennus helmikuussa 2022. Kaasuputken uusi linjaus kulkee terminaalirakennuksen pohjoispuolella.  Kuva: Paavo Juntunen
Malminkentän terminaalirakennus helmikuussa 2022. Kaasuputken uusi linjaus kulkee terminaalirakennuksen pohjoispuolella. Kuva: Paavo Juntunen

Helsingin kaupunki aloitti Malminkentän alueella kulkevan maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät valmistelevat työt(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kesällä 2022. Maakaasuputki siirretään pois tulevien katujen ja korttelialueiden kohdilta, jotta Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asuinalueet on mahdollista rakentaa. Putkella on oltava maakaasuasetuksen mukaisesti riittävä suojaetäisyys tuleviin ja nykyisiin rakennuksiin.

Uuden putkilinjan rakentaminen alkaa tammikuun 2023 lopussa, sillä uuden linjauksen rakennustöitä valmistelevat esirakennustyöt valmistuvat putkilinjauksen alueelta tammikuun aikana. Putkilinja siirretään lainvoimaisten asemakaavojen osoittamaan paikkaan. Linja siirretään tulevalle puistoalueelle pyöreän terminaalirakennuksen ja hangaarin pohjoispuolelle.

Nykyinen kaasuputkilinja on käytössä uuden valmistumiseen saakka

Kaupunki on vastannut putken siirtoon liittyvistä valmistelevista töistä. Uuden putken rakentamisesta vastaa Suomen maakaasun siirtoverkosta vastaava Gasgrid Finland, ja urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.

Uuden putkilinjan rakentaminen alkaa Tattariharjuntien suunnasta, ja työt etenevät kohti kenttäaluetta. Kenttäalueelle on varastoitu putkia tammikuun aikana, jotta rakentaminen pääsee sujuvasti käyntiin heti tammikuun lopussa. Töitä tehdään pääsääntöisesti kello 7–18 välisenä aikana, ja niistä aiheutuu tavanomaista rakentamisen melua.

Putkilinjan siirto vaikuttaa kenttäaluetta kiertävän suositun ulkoilureitin käyttäjiin, sillä nykyinen reitti katkeaa osittain siirtotöiden aikana. Työalueet aidataan, ja kiertotiet opastetaan maastossa mahdollisimman selkeästi.

Nykyinen maakaasuputkilinja on käytössä uuden putkilinjan valmistumiseen saakka. Tavoitteena on, että kaikki liitostyöt on tehty hyvissä ajoin ennen lämmityskauden alkua ja uusi linja saataisiin käyttöön syksyllä 2023. Vanha maakaasuputkilinja puretaan talonrakennus- ja katuhankkeiden yhteydessä.

Putken linjan siirron lopuksi alue maisemoidaan entiselleen. Uusi putkilinja jää töiden valmistuttua maakaasuasetuksen turvallisuusvaatimusten mukaisesti puuttomaksi vyöhykkeeksi.

Myös pohjoisen ajoyhteyden rakentaminen jatkuu

Kaupunki jatkaa ajoyhteyden rakentamista Suurmetsäntien ja Malminkentän välillä kevään 2023 ajan. Pohjoinen ajoyhteys palvelee kenttäalueen väliaikaiskäyttöä, kuten rakentamislogistiikkaa ja tarvittaessa pelastuslaitosta. Ajoyhteyden rakentaa YIT, joka toimi urakoitsijana myös kaasuputken siirtoa valmistelevissa esirakennustöissä.

Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit ovat Malminkentän ensimmäiset uudet asuinalueet. Katurakentamisen Nallenrinteen kaava-alueella ja sen ympäristössä on arvioitu alkavan vuonna 2023. Tavoitteena on, että talorakentaminen päästään aloittamaan vuonna 2024.

Malminkentälle rakennetaan yhteensä noin 13 500 uutta asuntoa 25 000 asukkaalle. Rakentaminen kestää kokonaisuudessaan noin 25–30 vuotta. Tavoitteena on, että alue pysyy aktiivisessa käytössä ennen asuintalojen rakentamisen alkamista ja sen aikana.