Länsiväylän ympäristön suunnitteluperiaatteissa esitetään kantakaupungin laajentamista ja tunnelia Lauttasaareen

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus koskee Länsiväylää ja sen lähialueita Koivusaaressa, Lauttasaaressa ja Salmisaaressa. Kaupungin asiantuntijat ovat laatineet esityksen suunnitteluperiaatteista osayleiskaavoituksen pohjaksi. Suunnitteluperiaatteet pohjautuvat aloitusvaiheessa laadittuihin kaavan tavoitteisiin sekä skenaariotarkasteluihin.
Näkymä Salmisaaren pohjoisrannalta Oureille.  Kuva: Satu Turula
Näkymä Salmisaaren pohjoisrannalta Oureille. Kuva: Satu Turula

Lauttasaaressa Länsiväylää esitetään tunneliin, mikä varmistaa satama- ja tavaraliikenteen sujuvuuden ja poistaa Länsiväylän aiheuttamat melu- ja muut haitat. Lauttasaaren pohjoisosaan suunnitellaan monipuolista kaupunkirakennetta, jossa eri toiminnot ovat hyvin saavutettavissa. Salmisaaressa kaupunkirakenteen kehittäminen sovitetaan satamatunnelista tehtävään päätökseen. Suunnittelualueelle osoitetaan yhtenäinen rantareitti ja pyöräilyn pääreitti Länsibaana, sekä tutkitaan raitiotieyhteyttä. Alueen viher- ja virkistysverkostoa kehitetään.

”Alueeseen kohdistuu osittain ristiriitaisia näkemyksiä. Esitetyt suunnitteluperiaatteet yhteensovittavat näitä näkökulmia ja vastaavat mielestäni parhaiten kaavalle asetettuihin tavoitteisiin muun muassa kantakaupungin laajentamisesta ja liikenteen jatkuvuuden turvaamisesta”, kommentoi yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala.

Suunnitteluperiaatteet viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn tiistaina 18.4.2023.

Kartta keskeisistä suunnitteluperiaatteista (pdf)