Laajasalon alueen rakentaminen etenee – Stansvikinkallion rakennustyöt odottavat

Kruunuvuorenrannan uudella asuinalueella Stansvikinkallion rakennustöiden aloittaminen odottaa Aluevalvontaviranomaisen ja hallinto-oikeuden päätöksiä.
Kruunuvuorenrantaan nousee vuoteen 2030 mennessä koti 13 500 asukkaalle. Kuva: Suomen ilmakuva Oy
Kruunuvuorenrantaan nousee vuoteen 2030 mennessä koti 13 500 asukkaalle. Kuva: Suomen ilmakuva Oy

Aluevalvontaviranomainen käsittelee vielä Kruunuvuorenrannan alueelta löytyneestä norosta tehtyä hallintopakkohakemusta, joka on vaikuttanut muun muassa koulun rakentamisen viivästymiseen.

ELY-keskus on jo aiemmin hylännyt alueen luontoarvoja koskeneen toisen hallintopakkohakemuksen. ELY-keskuksen päätöksestä kuitenkin valitettiin, ja alue on toistaiseksi toimenpidekiellossa. Alueen katurakentaminen mahdollistaisi asuntojen, kauppojen ja julkisten palveluiden rakentamisen, mukaan lukien suomen- ja ruotsinkieliset peruskoulut, päiväkoti ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut.

Luvassa peruskorjauksia ja uusia palveluja

Koirasaarilla alkavat rakenne- ja katurakennustyöt, jotka mahdollistavat alueen asuntorakentamisen. Työt kestävät arviolta vuoden. Puistorakentamisessa keskitytään Stansvikin esteettömän uimarannan uudelleensuunnitteluun ja Haakoninlahdenpuiston suunnitteluun ja rakentamiseen. Katujen viimeistelytyöt tehdään hankkeiden valmistuttua.

Laajasalossa suunnitellaan koulujen peruskorjauksia ja uusien palvelurakennusten, kuten päiväkodin ja vanhusten palveluasumisen toteutusta 2020-luvun lopulla. Yliskylänlahden asemakaavoitus on myös edistymässä. Herttoniemessä on tarkoitus aloittaa Linnanrakentajantien katu-urakka syksyllä, mikä vaikuttaa alueen henkilö- ja linja-autoliikenteeseen.

Laajasalon kautta kulkeva Kruunusillat-raitiotiehanke etenee suunnitellusti, ja ajantasaisia lisätietoja on saatavilla Kruunusiltojen verkkosivulta.