Kulttuurin Lämpiö-hankkeessa tehdään ikääntyneille oma digialusta ja sinne sisältöä

Kulttuurin Lämpiö-hankkeessa rakennetaan ikääntyneille kulttuuripalveluita kokoava verkkoalusta, jonne taide- ja kulttuuriammattilaiset tuottavat sisällön.
Eläkeikäinen nainen selaa tablettitietokonetta

Valtakunnallisessa kulttuuripalveluiden Lämpiö-hankkeessa rakennetaan ikääntyneiden digikulttuuripalveluita kokoava verkkoalusta. Hankkeessa pilotoidaan lisäksi taide-ja kulttuurialan toimijoille tarkoitettua digikulttuuripalveluiden tuottamiseen liittyvää koulutusta.

Lämpiö-hankkeessa on tavoitteina tukea digikulttuurialustan kautta ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä luoda uudenlaisia tuotanto- ja liiketoimintamahdollisuuksia taide- ja kulttuurialan toimijoille. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja se toteutetaan yhteistyössä Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun kanssa. Budjetti on 1 miljoona euroa. Budjetti koostuu valtionvarainministeriön myöntämästä 850 000 euron kuntien digitalisaation kannustinavustuksesta ja kuntien yhteenlasketusta 150 000 euron omarahoitusosuudesta. Hanke kestää 31.10.2022 saakka. 

Virtuaalisessa lämpiössä ikääntyneet voivat olla vuorovaikutuksessa muiden taide- ja kulttuurielämyksiin osallistuvien henkilöiden kanssa. Kokemuksien jakaminen onnistuu reaaliajassa, joten osallistujat saavat aidon mahdollisuuden yhteisen elämyksen jakamiseen.

Verkkoon tuotettavia kulttuuripalveluja kehitetään saadun palautteen pohjalta

Digialustalta kerätyn asiakaspalautteen ja monipuolisen datan perusteella taide- ja kulttuurialan toimijat saavat kattavaa tietoa ikääntyville kohdennettavan sisällön kehittämiseen ja tuottamiseen. Toimijoille järjestetään digikulttuuripalveluiden tuottamiseen liittyvää koulutusta. Hankkeessa mukana olevat kunnat valitsevat koulutukseen pääsevät taide- ja kulttuuritoimijat.

Lämpiö-hankkeessa saatuja hyviä käytäntöjä ja koulutuksesta saatuja tuotoksia ja kokemuksia hyödynnetään valtakunnallisen digikulttuurialustan jatkokehityksessä.