Kruunuvuorenrannan uusien katujen rakentaminen on keskeytetty toistaiseksi

Rakentaminen on keskeytetty urakassa, jossa tavoitteena on rakentaa Pitkäluodonkatu, Varisluodonkatu, Kaivoskallionpolku, Stansvikinkallionpolku, Stansvikinkallionkuja sekä osa Stansvikinkallionkadusta ja Stansvikin rantakadusta.
Noro eli pieni virtavesi tai uoma sijaitsee lähellä rantaa katu-urakka-alueen eteläosassa.
Noro eli pieni virtavesi tai uoma sijaitsee lähellä rantaa katu-urakka-alueen eteläosassa.

Maastokatselmuksessa työmaa-alueen eteläreunalta löydettiin tällä viikolla noro, eli pieni virtavesi tai uoma. Työt on toistaiseksi keskeytetty koko katutyömaalla noron tarkan sijainnin ja vaikutusalueen selvittämisen ajaksi. Luonnontilaiset norot ovat vesilain suojaamia luontotyyppejä.

— Meidän tulee pystyä varmistamaan, etteivät suojellut luontotyypit toimintamme vuoksi vaarannu missään hankkeessa. Selvitämme nyt noron vaikutukset rakentamiseen. Töitä alueella jatketaan vasta, kun asiasta on selvyys, toimialajohtaja Ville Lehmuskoski sanoo. 

Katutyöt Kruunuvuorenrannassa perustuvat alueen lainvoimaisiin asemakaavoihin ja tänä vuonna hyväksyttyihin katusuunnitelmiin. Osa Stansvikinkallion kaava-alueesta on uudelleen arvioitava. Katutöitä ei ole tehty uudelleenarvioitavalla alueella.