Kruunuvuorenrannan katutöissä löydetyn pienen puron luonnontilaa ei vaaranneta

Maastokatselmuksessa on tällä viikolla löydetty noro, eli pieni puroa pienempi virtavesi tai uoma. Työt on keskeytetty noron ympäristöstä katu-urakan eteläosassa. 

Katutyöt jatkuvat muualla urakka-alueella. 

Noro voi vuodenajoista riippuen olla kuivakin. Aikaisemmissa luontoselvityksissä noroa ei ollut havaittu. Kaupunki varmistaa, että katutyöt eivät haittaa nyt löydetyn noron luonnontilaa. 

Katutyöt Kruunuvuorennassa perustuvat vuosina 2020 ja 2022 voimaan tulleisiin asemakaavoihin ja maaliskuussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)ja kesäkuussa 2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) hyväksyttyihin katusuunnitelmiin.

Katuja rakennetaan sekä ns. Stansvikinkallion kaava-alueen pohjoisosassa kuin myös ns. Kruunuvuorennan keskustakorttelin kaava-alueella.  

Osa Stansvikinkallion kaava-alueesta on uudelleen arvioitava. Katutöitä ei tehdä uudellenarvioitavalla alueella.