Kruununhakaan suunnitteilla täydennysrakentamista – osallistu keskustelutilaisuuteen

Helsingin kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta osoitteessa Maurinkatu 1b ja 3a. Kaavaehdotusta esitellään asukastilaisuudessa tiistaina 7.5. klo 18.00–19.30.
Havainnekuva sisäpihan rakennuksesta etelän suunnalta. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Havainnekuva sisäpihan rakennuksesta etelän suunnalta. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit

Kruununhakaan, entisen Uudenmaan kasarmin viereiselle tontille osoitteeseen Maurinkatu 1b ja 3a valmistellaan asemakaavan muutosta. Alueelle suunnitellaan uutta asuinrakentamista noin 100 asukkaalle Maurinkadun varteen ja korttelin sisäpihalle. Vanhoihin kasarmirakennuksiin on alustavasti suunniteltu muun muassa päiväkotitiloja.

Nykyinen käyttö korttelissa sijaitsevissa arvorakennuksissa on päättynyt, ja valtio luopuu tontin omistuksesta. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa täydennysrakentaminen korttelissa tiivistämällä olemassa olevaa kaupunkirakennetta alueen erityispiirteet huomioiden. Suunnitelma luo alueelle lisää asuntoja, turvaa työpaikkatarjonnan hyvin saavutettavissa olevalla alueella sekä elävöittää keskustan katualueita. Lisäksi tavoitteena on kunnostaa olemassa oleva arvokas sisäpiha.

Uudisrakentaminen sijoittuu korttelin laajan sisäpihan pohjoisosaan. Näin sisäpihan eteläosan rakennusten välinen piha-alue säilyy luonteeltaan avoimena korostaen komeaa tiilistä sotilasarkkitehtuuria ja kokonaismiljöötä.

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä liiteaineistoa on ollut nähtävillä keväällä 2020, jonka jälkeen suunnittelutyötä on jatkettu ja tarkennettu. Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan aiemmasta vaiheesta saatu palaute esimerkiksi muuttamalla maanalaisen pysäköinnin järjestelyjä. Kadun varren uudisrakennusta on myös madallettu kerroksella ja sisäpihan rakennuksen massoittelua ja valokulmia on tarkistettu suhteessa naapurirakennuksiin. 

Päiväkodin piha sijoittuisi sisäpihan uudisrakennuksen eteläpuolelle. Kuva: MASU Planning
Päiväkodin piha sijoittuisi sisäpihan uudisrakennuksen eteläpuolelle. Kuva: MASU Planning

Tule kuulemaan lisää suunnitelmista

Järjestämme asukkaille ja osallisille keskustelutilaisuuden kaupunkiympäristön toimitalon auditoriossa osoitteessa Työpajankatu 8 tiistaina 7.5.2024 klo 18.00–19.30. Kaavaehdotukseen ja sen liiteaineistoon voi tutustua 24.4.–23.5.2024 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet ehdotuksesta voi lähettää kaupungin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 23.5.2024 mennessä.

Havainnekuva pohjoisen suunnalta. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit
Havainnekuva pohjoisen suunnalta. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit