Konsernijaosto kuuli Helenin ja HSY:n ajankohtaisia asioita

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 20. marraskuuta Helen Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ajankohtaiskatsaukset. Konsernijaosto merkitsi katsaukset tiedoksi.
Puheenjohtajan nuija kaupunginhallituksen istuntosalissa.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui 20. marraskuuta. Kuva: Sakari Röyskö

Lisäksi konsernijaosto käsitteli kahta säännöllisesti laadittavaa seurantaraporttia: tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta seuraavaa yhteisöraporttia ja pääkaupunkiseudun yhteisiä suuria kuntayhtymiä seuraavaa PKS-raporttia. PKS-raportissa käsitellään Helsingin seudun liikennettä ja Helsingin seudun ympäristöpalveluita. Konsernijaosto merkitsi raportit tiedoksi.

Kaikki konsernijaoston 20. marraskuuta kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjat -sivulta.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.