Konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiötä koskevaa selvitystä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli kokouksessaan 29. tammikuuta Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö sr:n toimintaa ja taloutta koskevaa selvitystä. Konsernijaosto merkitsi selvityksen tiedoksi.
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 22. tammikuuta. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui 29. tammikuuta. Kuva: Sakari Röyskö

Lisäksi konsernijaosto edellytti säätiön hallitusta tarkastelemaan jatkuvasti toimintansa ja hallintonsa kustannustehokkuutta, tekemään riittävät vuokrankorotukset sekä muut tarvittavat toimenpiteet säätiölain mukaisen varainhoidon suunnitelmallisuuden varmistamiseksi, jottei säätiö vuodesta 2025 lähtien tarvitse talouden tasapainottamiseen kaupungin tukitoimia.

Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja. Säätiö hallinnoi yhtä asuinkerrostaloa ja yhtä villaa.

Kaupunki on maksanut säätiölle vähintään 50 000 euron avustusta vuosittain yli 10 vuoden ajan, ja säätiö on sisällyttänyt avustuksen myös tulevien vuosien talousennusteeseen. Tarkoituksena on, että säätiö toimii jatkossa taloudellisesti itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, ettei kaupunki enää myönnä säätiölle vuosittaista avustusta vuodesta 2025 lähtien.

Kaikki konsernijaoston 29. tammikuuta pitämän kokouksen päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.