Hyppää pääsisältöön

Keskustassa houkuttavat palvelut, kohtaamiset ja kulttuuri

Helsinkiläiset saapuvat keskustaan ennen kaikkea kahvila- ja ravintolapalveluiden, ihmiskohtaamisten ja ostosten merkeissä, kertoo tuore selvitys. Kaupunkilaiset saapuvat keskustaan valtaosin joukkoliikenteellä. Keskustassa sen sijaan liikutaan yleisimmin jalkaisin.
Tunnelmaa keskustassa
Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Partners

Lokakuussa 2022 toteutetun kaupunkiympäristön toimialan viestintätutkimuksen mukaan kaupunkilaisia houkuttavat keskustassa kahvila- ja ravintolapalvelut (49 prosenttia vastaajista), ystävien ja muiden ihmisten tapaaminen (49 prosenttia), ostokset (42 prosenttia) ja kuljeskelu kaupungilla ja sen tunnelmasta nauttiminen (32 prosenttia). Myös erilaiset kulttuuripalvelut houkuttavat isoa joukkoa vastaajista.

Nuorempien vastaajien osalta keskustan houkuttimina korostuvat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä tapaamiset. Varttuneempia vastaajia kiinnostavat ennen kaikkea kulttuuripalvelut, kuten museot, näyttelyt ja teatterit.

Keskustaan saavutaan joukkoliikenteellä

Kaupunkiympäristön viestintätutkimus osoittaa myös, että 68 prosenttia kaupunkilaisista saapuu keskustaan joukkoliikenteellä ja 14 prosenttia henkilöautolla. Kävellen, polkupyörällä tai sähköpotkulaudalla keskustaan saapuu yhteensä 18 prosenttia. Saapumistavasta riippumatta tärkein kulkutapa keskustan sisällä on kävely, sillä jalan liikkuu mieluiten 75 prosenttia vastaajista, joukkoliikenteellä 13 ja henkilöautolla seitsemän prosenttia vastaajista.

Tutkimuksen perusteella keskustan arvioidaan olevan yleisesti kohtalaisen viihtyisä. Vastaajista 8 prosenttia antoi parhaan mahdollisen arvosanan ja 44 prosenttia toiseksi parhaan arvosanan. Selvä vähemmistö vastaajista pitää keskustaa epäviihtyisänä. 

Vaikka keskustaa yleisesti ottaen pidetään varsin viihtyisänä, on tiettyjen alueiden miellyttävyydessä parannettavaa. Esimerkiksi Kampin keskuksen ja Narinkkatorin sekä Rautatieaseman ja Elielinaukion ympäristöt eivät saaneet yhtä hyvää arviota kaupunkilaisilta kuin keskustan muut alueet.

Kaupunkilaiset toivovat vehreyttä

Keinoina ydinkeskustan viihtyisyyden parantamiseksi nousivat esiin niin vehreys ja siisteys, sähköpotkulautailun rajoittaminen kuin kävelykatujen lisääminen ja autoilun rajoittaminen. Toisaalta autojen pysäköintipaikkoja toivottiin myös lisättävän. Sähköpotkulautailun rajoittamista peräänkuulutettiin erityisesti vanhempien ikäluokkien vastauksissa.

”Tämä tutkimus osoittaa, että helsinkiläiset haluavat kohdata ihmisiä ja viettää aikaa keskustassa. Keskustan on jatkossakin tarjottava sekä monipuolisia palveluja että tapahtumia. Kaupunkitilan viihtyisyyden ja kävelyolojen parantaminen ovat keskustan kaupunkitilan suunnittelussa aivan keskeisiä tavoitteita. Tämä koskee myös talvikautta, jolloin sääolosuhteet eivät välttämättä aina ole kaikkein houkuttelevimmat”, kertoo maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen.

Kaupunkiympäristön toimialan viestintätutkimuksen toteutti Bilendi Oy lokakuussa 2022. Kyselyyn vastasi tuhat yli 16-vuotiasta helsinkiläistä. Otos on kiintiöity kansallisesti edustavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali oli 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.