Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kalasataman Koksikadun kolmiokorttelin kehittämisvarausta NREP Oy:lle

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 23.5. kokouksessaan Kalasatamaan sijoittuvan Koksikorttelin varaamista toimitila- ja majoitushankkeen kehittämistä varten kiinteistökehitysyhtiö NREP Oy:lle. Käsittelyssä oleva varaus liittyy Lapinlahden sairaala-alueen kehittämiseen tähtäävään ideakilpailuun, jonka NREP voitti vuonna 2019.
Kehittämisvarausalueen sijainti kartalla.  Kuva: Helsingin kaupunki
Kehittämisvarausalueen sijainti kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki

Koksikadun korttelin nykyisen asemakaavan mukaisesti alue on osoitettu toimitilarakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.4.2023 Suvilahden tapahtuma-aluetta koskevan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa alueelle rakentuvan tapahtumakorttelin ja sen eteläpuolisen Kaasutehtaankentän tapahtuma-alueen erilaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien käyttöön.

Tapahtumakorttelin viereen sijoittuvaa Koksikorttelia on nyt tarkoitus kehittää toimitila- ja majoituskäyttöön. Kehittämisen tavoitteena lisätä Kalasataman alueen palveluilta ja houkuttelevuutta. Majoitustoiminta tukisi myös Suvilahden tapahtuma-aluetta. Kortteliin tavoitellaan pinta-alaltaan noin 30 000 kerrosneliömetrin laajuista kokonaisuutta, josta toimitilan osuus olisi noin 15 000–20 000 kerrosneliömetriä ja loput majoitusta. Varausaikana voidaan tutkia hankkeen ulottamista myös korttelin eteläpuolelle tavoitteena suojata Kalasataman asuinaluetta ulkoilmatapahtumien melulta.

Tavoitteena uuden konseptin mukainen toimistotalo

Suunnitelmana on toteuttaa Koksikortteliin NREPin kehittämän Woods-konseptin mukainen toimistotalo, jossa tilankäyttö ja vuokraehdot ovat joustavia. Toimistotalon vuokralaiset maksavat vain kulloinkin tarvitsemistaan kalustetuista tiloista ja työpisteistä ja yhteiskäytössä olevat taukotilat tuovat tilojen eri käyttäjiä yhteen.

Erityisesti keskisuurille ja kasvuyrityksille suunnatut toimistotilat täydentävät ja laajentavat Kalasataman toimitilatarjontaa. Woods-konseptiin kuuluu, että rakennuksen aulatilat sekä katutason kahvilat ja ravintolat ovat kaikille avoimia.

Kehittämisvarauksen taustalla Lapinlahden sairaalan kilpailu

Lapinlahden sairaala-alueen kehittämisestä järjestettiin vuonna 2019 ideakilpailu, jonka NREP Oy:n ehdotus voitti. Kilpailuehdotuksessa alueelle esitettiin muun muassa hostelli- ja työskentelytiloja, minkä lisäksi ehdotus sisälsi uudisrakentamista puiston reuna-alueelle. Kaupunginhallitus hylkäsi ehdotuksen, mutta linjasi muun ohella, että NREPin ehdotus pidetään suunnittelussa mukana ja että kaupunki teettää ulkopuolisen selvityksen siitä, miten Lapinlahden sairaala-alueen kunnostamista ja kehittämistä tulisi jatkaa.

Lapinlahden selvitysraportti valmistui vuoden 2021 alussa. Yhtenä vaihtoehtona raportissa suositeltiin, että ideakilpailun voittaneelle NREPille voidaan Lapinlahden alueen sijaan osoittaa kehittämisvaraukselle paikka muualta Helsingistä. Kaupunki pyrkii toimimaan luotettavasti ja pitkäjänteisesti, ja kilpailun voittajalle esitettävällä varauksella pyritään osoittamaan, että kaupunki arvostaa kilpailuun osallistuvien tahojen panostusta, vaikkei kilpailuohjelman mukaista ehdotusta sellaisenaan hyväksyttykään.

Koksikadun korttelin kehittämisvarauksen erityisiin varausehtoihin kuuluu, että varauksensaaja sitoutuu jatkamaan Lapinlahden sairaala-alueen kehittämishankkeen edistämistä yhdessä kaupungin kanssa. Koksikorttelin varaus raukeaa, mikäli NREP vetäytyy Lapinlahden hankkeesta kaupungista riippumattomista syistä. Mikäli kaupunki etenee Lapinlahden kehittämishankkeessa ilman NREPiä tai hanke jää toteutumatta NREPistä riippumattomista syistä, pysyy varaus voimassa. Lapinlahden hanketta koskevat esitykset on tarkoitus tuoda päätöksentekoon loppuvuodesta.

Kehittämisvarausta esitetään vuoden 2025 loppuun asti. Hankkeen toteutuessa kaupunki luovuttaisi uuden asemakaavan mukaiset tontit markkinahintaan yleisiä tontinluovutuslinjauksia noudattaen.