Kaupunkistrategian toteuttamiseen uusi poikkihallinnollinen ohjelmaryhmä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5. kesäkuuta täydentää aiempaa päätöstään Helsingin kaupunkistrategian täytäntöönpanosta ja lisätä strategisiin poikkihallinnollisiin ohjelmiin viidennen ohjelman, joka koskee henkilöstön saatavuutta.
Näkymä Sofiankadulta Tuomiokirkon suuntaan.
Kuva: Emilia Hoisko

Kaupunginhallitus päätti viime vuoden huhtikuussa, että Kasvun paikka -kaupunkistrategiaa toteutetaan valtuustokaudella 2021–2025 neljällä strategisella poikkihallinnollisella ohjelmalla, jotka ovat Vastuullinen ja kestävä talous, Kunniahimoinen ilmastovastuu, Viihtyisä kaupunki ja Segregaation ehkäiseminen.

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki on yksi strategian painopisteistä. Henkilöstön saatavuuden ohjelmalla varmistetaan riittävät strategian mukaiset koko kaupunkia koskevat toimet henkilöstön saatavuuden parantamiseksi. Painotus on erityisesti muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytoinnissa työvoimapulasta kärsiville aloille. Toimenpiteinä ovat ulkomailta rekrytointi ja Suomessa olevan työvoimapotentiaalin rekrytointi ja ohjaaminen kaupungin tehtäviin. Lisäksi kaupunki vahvistaa kaupungin sisäisiä polkuja työvoimapula-aloille sekä edistää englanniksi palvelukseen ottamista ja työskentelyä.

Kaupunginhallitus varasi alueen arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämiselle

Kaupunginhallitus päätti varata Makasiinirannasta alueen Kiinteistö Oy ADM:lle arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Varaus on voimassa 31.12.2025 saakka. 

Museohankkeelle varattavan alueen koko on noin 5 900 m² ja se sijoittuu Makasiinirannan uudisrakentamisalueen pohjoispäähän.

Kasvatuksen ja koulutuksen uudeksi apulaispormestariksi esitetään Johanna Laisaarta

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarille eron apulaispormestarin tehtävästä ja valitsee uudeksi apulaispormestariksi Johanna Laisaaren. Valtuusto valitsee apulaispormestarin 14. kesäkuuta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungissa on neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakunnan puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta.

Muina valtuuston päätettäviksi etenevinä asioina kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Yrjönkadun uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma koskee vuonna 1928 valmistuneen Yrjönkadun uimahallin toiminnallista ja teknistä perusparannusta. Rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 21,9 miljoonaa euroa tammikuun 2023 kustannustasossa.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle noin 2 500 brm² laajuisten päiväkotitilojen vuokraamista varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön. Kyseessä on Herttoniemen yritysalueen kupeeseen osoitteeseen Abraham Wetterin tie 15 rakennettava uudisrakennus, jonka kaupunki vuokraa 25 vuodeksi. Uusia tiloja tarvitaan, koska Herttoniemen peruspiirin päiväkotien nykyiset tilat eivät riitä alueen kasvavaan palvelutarpeeseen. 

Vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja investointikustannusten kokonaissumma on enintään 12,8 miljoonaa euroa. Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginhallituksen 5.6. kokouksen päätökset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.