Hyppää pääsisältöön

Kaupunkilaisraati kommentoi kesäkatujen ja uudistuvien Esplanadien suunnitelmia

Helsinki laajentaa ydinkeskustan kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueita tulevana kesänä. Kaupunkilaiset ovat mukana kehittämässä suunnitelmia ja pääsevät myöhemmin kertomaan näkemyksiään kokeiluista. Tammikuun puolivälissä kaupunkilaisista koottu raati kokoontui kehittämän suunnitelmia eteenpäin.
Kaupunkilaisraadin osallistujat ideoivat aktiivisesti ensi kesän kesäkatuja ja Esplanadien uudistuksia.  Kuva: Sitowise
Kaupunkilaisraadin osallistujat ideoivat aktiivisesti ensi kesän kesäkatuja ja Esplanadien uudistuksia. Kuva: Sitowise

Kesäkatujen projektipäällikkö Henna Hovi Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoi, että Helsinki kokeilee kaupunkilaisraatia ensimmäistä kertaa osallisuusmenetelmänä kaupunkisuunnittelussa.

Hovin mukaan raatiin pyrki yli 100 kaupunkilaista, joiden joukosta valittu 17-henkinen raati edustaa helsinkiläisiä mahdollisimman kattavasti. Raati kokoontuu 3–4 kertaa vuoden 2023 aikana ja mahdollisesti 1–2 kertaa vuonna 2024.

"Kaupunkilaisraatiin valittiin tilastollisesti edustava joukko ihmisiä, jotka poikkeavat toisistaan ikänsä, sukupuolensa, asuinpaikkansa ja liikkumistottumustensa suhteen".

Kaupunkilaisraati on osallistavan demokratian menetelmä, jolla kaupunkilaisten äänet saadaan kuuluville. Menetelmä on koettu toimivaksi etenkin aiheissa, joista ihmisillä on eriäviä mielipiteitä. Johtavana ajatuksena on, että kaikkien näkemykset ja osaaminen ovat arvokkaita.

Toiveena värikkään vehreät kadut

Raadin ensimmäisessä kokoontumisessa keskityttiin etenkin Kasarmikadulle, Erottajankadulle ja Designmuseon aukiolle ensi kesäksi rakentuviin kesäkatuihin. Erottajankadun muutokset ovat muista poiketen voimassa vuoden 2024 loppuun. 

Raatilaiset saivat tehtäväkseen kuvitella, millaisia kesäkatukokeiluun valitut kadut olisivat parhaimmillaan. Millaisia toimintoja, tapahtumia, kalusteita, elementtejä, värejä tai kasveja alueilla olisi ihannetapauksessa? Raatilaiset toivoivat muun muassa värikkyyttä, vehreyttä ja leikkiin kannustavia toimintoja.

Kesäkatujen ideoinnin tukena käytettiin tekoälyä tottelevaa piirtotyökalua, joka piirsi raatilaisten avainsanoista alustavia havainnekuvia. Lopuksi havainnekuvista valittiin parhaat äänestämällä. 

Esplanadien liikennejärjestelyt puhuttivat

Raati sai työstettäväkseen myös Esplanadien muutoksiin liittyvän tehtävän. Esplanadien tilapäinen muutos yksikaistaisiksi herätti osassa raatilaisista pelkoa asuinkaduille pakkautuvista ruuhkista. Todettiin, että liikenne-ennusteet eivät ennusta näin käyvän, mutta nyt kokeillaan, jotta pian meillä on faktaa muutosten vaikutuksista liikenteeseen.

Esplanadien osalta keskustelu liikkui etenkin liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa, ja myös näkövammaisten näkökulma tuli hyvin esille. Raatilaiset olivat tyytyväisiä aiemmissa vuorovaikutustilaisuuksissa valittuun klassiseen visuaaliseen ilmeeseen.

Moni raatilainen kannatti Pohjoisesplanadin leventämistä, mutta pelkäsi Eteläesplanadin jäävän vaille elämää. Osallistujat miettivät, voisiko jatkossa Eteläesplanadilla olla kaksi kaistaa käytössä. Osa raatilaisista koki, että toimintoja olisi hedelmällisempää suunnitella katutilan lisäksi myös laajemmin, Esplanadin puistoon ja Kauppatorille.

Työpaja oli osa hanketta, jossa suunnitellaan Helsingin ydinkeskustan kävely-, oleskelu- ja pyöräilyalueiden laajentamiskokeilua kesän 2023 alussa. Jo seuraavana päivänä osallistaminen jatkui, kun keskustan alueet yritysten edustajat ja muut alueen toimijat suunnittelivat kesäkatuja.