Kaupunginvaltuusto päätti kaavaratkaisuista Herttoniemeen, Koskelaan ja Vuosaareen

Valtuusto kokoontui keskiviikkona 31.1. Kokouksessa valtuusto päätti kaavamuutoksista Vuosaareen, Koskelaan ja Herttoniemeen.
Kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö
Kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Sakari Röyskö

Herttoniemen kaavamuutos koskee kahta tonttia Linnanrakentajankadun varressa. Ratkaisun myötä alueet muutetaan teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 

Vuosaaren kaavaratkaisu koskee kahta tonttia Furumonkujalla Aurinkolahdessa. Kaavaratkaisu on tehty, jotta Aurinkolahden kaupunkirakennetta saadaan täydennettyä ja alueelle saadaan lisää esimerkiksi lapsiperheille sopivia asuntoja.

Koskelaan liittyvä kaavaratkaisu koskee Juhana-herttuan tie 13:ssa sijaitsevaa opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten tonttia. Kaavaratkaisu mahdollistaa koulun ja päiväkodin laajennusosan rakentamisen sekä päiväkodin piha-alueen laajentamisen tontin pohjoispuolella sijaitsevaan puistoon. Lisäksi kaava parantaa tontin ja puiston liikennejärjestelyjä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaksikielisten hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteistyösopimuksen ja käsitteli lisäksi valtuutettujen jättämiä aloitteita.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.