Kaupunginvaltuusto päätti ensi vuoden kuntaveroprosentin sekä kiinteistöveroprosentit

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11. määrätä vuoden 2024 kunnallisveroprosentiksi 5,3 prosenttia.
Valtuuston kokousta voi katsoa tallenteena Helsinki-kanavalla.  Kuva: Sakari Röyskö
Valtuuston kokousta voi katsoa tallenteena Helsinki-kanavalla. Kuva: Sakari Röyskö

Vuonna 2023 Helsingin kunnallisveroprosentti on ollut 5,36 prosenttia. Vuodelle 2024 kuntien on ilmoitettava verohallinnolle tuloveroprosentti prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. Helsinki on linjannut, että valtuustokaudella pidättäydytään kunnallisveron korotuksista ja siten vuoden 2024 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 5,3.

Vuonna 2024 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 1 000 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulokertymän arvioidaan vuonna 2024 laskevan -16,7 % vuodelle 2023 ennustetusta tasosta.

Valtuusto päätti myös kiinteistöveroprosentit

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
  • rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
  • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
  • muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
  • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,30
  • voimalaitosten veroprosentti 3,10.

Kiinteistöveroprosentit määrätään kiinteistöverolain mukaan prosentin sadasosan tarkkuudella.

Helsingin kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2024 on arvioitu 367 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tilitysarvio on 308 miljoonaa. Tuoton kasvusta 52 miljoonaa euroa on seurausta maapohjan yleisen kiinteistöveron alarajan nostamisesta.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasoa koskevat päätökset vuosille 2024–2026. Muualla Suomessa hyvinvointialueiden aluevaltuustot päättävät pelastustoimen palvelutasosta. Helsingissä kaupunginvaltuusto käyttää kuntalaissa tarkoitettua ylintä toimivaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä.

Valtuusto käsitteli lisäksi Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta asuntojen energiankulutuksen mittaamisesta.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.