Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27. maaliskuuta hyväksyä omalta osaltaan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilinpäätös etenee seuraavaksi tilintarkastukseen ja kesäkuussa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Ilmakuva Helsingistä.

Helsingin kaupungin tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 347 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset. Tilinpäätöksen käsittely jatkuu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

Lue lisää uutisesta 16.3.2023: Helsingin tilinpäätös: Vuosi 2022 toteutui kasvaneen verokertymän myötä talousarviota parempana

Kampin metroaseman läntinen sisäänkäynti uudistuu

Kaupunginhallitus hyväksyi Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaiden ja teknisten järjestelmien uusimisen hankesuunnitelman. Hankkeen kokonaishinta on enintään 9 850 000 euroa.

Uudistukset toteutetaan osana nykyisen läntisen sisäänkäynnin paikalle rakennettavaa keskustan terveys- ja hyvinvointikeskusta. Nykyinen lippuhallirakennus puretaan ja uusi rakennetaan nykyiselle paikalleen osana terveys- ja hyvinvointikeskuksen katutason kerrosta. Samassa yhteydessä toteutetaan metroaseman teknistä toimintavarmuutta, turvallisuutta ja kustannustehokasta käyttöä parantavia uudistuksia.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hankesuunnitelman mukaan metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaat uusitaan. Ensimmäinen liukuporras poistuu käytöstä elokuussa 2023 ja loput vuoden lopussa. Uudet portaat tulevat käyttöön joulukuussa 2025.

Metroaseman Kampin kauppakeskuksessa sijaitseva sisäänkäynti ja laituritaso ovat metroliikenne- ja matkustajakäytössä rakentamisen ajan, mutta länsipään lippuhalli on suljettuna. Läntisen lippuhallin hissit ovat käytössä lyhyitä katkoja huomioimatta koko aseman urakan ajan.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon joukkoliikenteen tarkastusmaksusta

Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta. Lausunnossaan kaupunginhallitus ei puolla esitystä tarkastusmaksun korottamiseksi 100 euroon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimivalta-alueen järjestämässä joukkoliikenteessä nykyisen 80 euron sijaan. Kaupunginhallitus toteaa, että  liikennejärjestelmän oikeinkäyttöä sekä tähän ohjaavia virhe- ja tarkastusmaksuja on syytä arvioida kokonaisuutena.