Kaupunginhallitus hyväksyi Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi 30. lokakuuta kokouksessaan Länsimäentien metrosiltojen peruskorjauksen hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta ja varasi alueen Käpylästä asuntohankkeen kehittämistä varten.
Länsimäentien metrosiltojen peruskorjaushanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Kuva: Patrik Lindström
Länsimäentien metrosiltojen peruskorjaushanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Kuva: Patrik Lindström

Länsimäentien metrosillat sijaitsevat Helsingissä metroradan Kontula–Mellunmäki välillä, osittain Mellunmäen asemalla. Siltakokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä sillasta, jotka yhdistyvät siltojen länsipäässä yhtenäiseksi rakenteeksi.

Metrosillat on peruskorjattava, jotta  liikennöinnin häiriöttömyys ja turvallisuus kyetään takaamaan tulevaisuudessakin. Siltojen korjaamisella poistetaan rakenteiden heikkenemisen aiheuttamat riskit.

Hankkeen kokonaishinta on enintään 5,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana. Korjaustöiden ajaksi metroliikenne katkaistaan sillan molemmilla raiteilla. Tarvittavan liikennekatkon pituus on hankesuunnitteluvaiheen tietojen perusteella yli kaksi kuukautta, jonka ajaksi käyttäjille järjestetään korvaava linja-autoyhteys.

Lausunto tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2024–2027. Lausunnon mukaan ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen määrä on vähäinen suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin. Tienpidon rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä.

Lausunnossa todetaan muun muassa myös, että valtion ja seudun ilmastotavoitteiden tulee näkyä tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa konkreettisina toimenpiteinä. Lisäksi todetaan, että Helsingissä kaupungin kasvu edellyttää investointeja liikennejärjestelmään, ja että nopeusrajoitusten alentaminen kaupunkiseutujen sisääntuloväylillä tuottaa yhteiskuntataloudellisia hyötyjä.

Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksestä aluevaraus asuntohankkeen kehittämistä varten

Kaupunginhallitus päätti varata Käpylässä osoitteessa Koskelantie 5 sijaitsevan tontin sekä sen länsipuolella sijaitsevan kaavoittamattoman tontin Jatke Uusimaa Oy:lle asuinrakentamista, kumppanuuskaavoitusta ja toteutusedellytysten selvittämistä varten.

Aluevarauksen tavoitteena on kehittää Koskelantien ja Mäkelänkadun risteysalueen ympäristöä muuttamalla se asuinrakentamiseen kivijalkatiloineen. Rakentamisen määrä on alustavissa tutkielmaluonnoksissa noin 10 000–15 000 k-m2, mikä tarkoittaisi yli 300 uutta asukasta. 

Suunnitelman toteutus pohjautuu Koskelantie 5:ssä sijaitsevan toimistorakennuksen purkamiseen osittaiseen tai kokonaan, lähiympäristössä sijaitsevien huoltamo- ja pikaruokaravintolarakennusten purkamiseen sekä Sofianlehdonkadun liikenteen uudelleenjärjestelyyn.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 kokousajoista. Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.