Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsitteli työvoimapalveluita sekä uusien hankkeiden rahoitusta

Elinkeinojaosto kokoontui 10.6. Jaosto sai kokouksessa tilannekatsauksen työvoimapalveluiden järjestämisestä vuoden 2025 alusta ja päätti uusien hankkeiden rahoituksesta innovaatiorahaston varoilla. Jaosto päätti lisäksi varata alueen Supercellin toimitilahankkeelle ja käsitteli matkailun sekä tapahtumallisuuden toimintaohjelmaa 2022-2026.
Kaupungintalo.  Kuva: Sakari Röyskö
Kaupungintalo. Kuva: Sakari Röyskö

Elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen työvoimapalveluiden järjestämisestä Helsingissä vuoden 2025 alusta.

Helsingin kaupunki valmistautuu vastaanottamaan työvoimaviranomaisen tehtävän 1.1.2025. Helsingin kaupungista tulee oma työllisyysalueensa, joka vastaa jatkossa noin 70 000 henkilöasiakkaan ja noin 5000 työnantaja-asiakkaan työllisyyden edistämisen palveluiden järjestämisestä. Tärkein tehtävä on vauhdittaa kuntalaisten työllistymistä ja Uudenmaan alueen työnantajien mahdollisuuksia löytää osaajia. Kaupunki valmistautuu vastaanottamaan palvelun kaikkien toimialojen yhteistyöllä, jotta kuntalaiset saavat esimerkiksi osaamiseen ja työkykyyn liittyvät palvelut sujuvasti työllistymisen tueksi.

Helsinki ottaa työvoimaviranomaisen tehtävän vastaan haastavassa työmarkkinatilanteessa. Helsinkiläisten työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi kasvuun huhtikuussa 2023. Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2024 huhtikuussa 11,0 %, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Helsingissä oli huhtikuussa yhteensä 39 459 henkilöä työtöntä työnhakijaa, joista yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 16 373. Pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus kaikista työttömistä (41 %) on Helsingissä korkea verrattuna muuhun maahan (valtakunnallinen keskiarvo 34 %). Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2024 julkaiseman lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan työmarkkinatilanne heikkenee edelleen lähitulevaisuudessa.

Aluevaraus Supercellin pääkonttorihankkeeseen

Elinkeinojaosto päätti varata alueen Jätkäsaaresta Supercell Oy:n pääkonttorihankkeen laajennuksen suunnittelua ja toteutusta varten. Varausalue on noin 1 200 neliömetrin suuruinen alue, joka on tarkoitus kaavoittaa tontiksi. Varaus on voimassa 31.12.2026 saakka.

Yhtiön tavoitteena on vuoteen 2029 mennessä laajentaa nykyistä pääkonttoria ja näin varmistaa yhtiön mahdollisuudet jatkaa, kehittää ja kasvattaa globaalia toimintaa Helsingin Jätkäsaaresta käsin myös tulevaisuudessa. Supercellin tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia suunnitella ja rakentaa alueelle laadittavan asemakaavan muutoksen myötä toimistorakennus pääkonttorin laajennusta varten. Rakennukseen sijoittuisi arviolta 600 työntekijää.

Supercell on vuonna 2010 perustettu suomalainen peliyhtiö, jonka liikevaihto oli viime vuonna 1,7 miljardia euroa. Se työllistää Helsingissä 440 henkilöä ja muualla 130 henkilöä. Yhtiön kotipaikka on Helsingissä.

Uusille hankkeille rahoitusta innovaatiorahaston varoilla

Elinkeinojaosto päätti myöntää rahoitusta uusille hankkeille innovaatiorahaston varoilla. Startup Maria Oy:lle myönnetään ja sidotaan innovaatiorahastosta yhteensä enintään 628 175 euroa Maria 01 – Ekosysteemin, verkostojen sekä vaikuttavuuden kasvattaminen ja kehittäminen -hankkeen toteuttamiseen.

Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle myönnetään ja sidotaan innovaatiorahastosta yhteensä enintään 575 000 euroa Viikki – Maailman kestävin innovaatiokampus -hankkeen toteuttamiseen.

Myönnettävä rahoitus on ehdollinen ja edellyttää, että hakijat toimittavat innovaatiorahastolle hankkeiden ohjausryhmien hyväksymän päivitetyn hankesuunnitelman sisältäen hankkeiden seurantamittarit. Lisäksi myönnettävät summat jakaantuvat käytettäväksi eri vuosille.

Tilannekatsaus matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmasta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Helsingin Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 2022–2026 tilannekatsauksen. Toimintaohjelmassa on määritelty keskeiset määrälliset tavoitteet ja mittarit, joita on yhteensä 14 kappaletta.

Kokonaisuudessaan toimenpiteet ovat edenneet erittäin hyvin. Valtaosa toimenpiteistä on käynnistynyt, ja ne ovat edenneet tehtyjen suunnitelmien puitteissa. Toimenpiteitä toteuttavat ja edistävät useat kaupungin toimialat, osastot ja yksiköt sekä muut kaupunkikonsernin toimijat. Osa toimenpiteistä on aikataulutettu alkavaksi vasta myöhemmin toimintaohjelman voimassaolon aikana.

Viimeisen vuoden aikana toimintaohjelman toteutumiseen vaikuttivat neljä merkittävää ulkoista tekijää; jonkin verran vielä koronaviruspandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Lähi-Idän tilanne sekä globaali taloustilanne.