Kaupungin avustukset on julkaistu avoimena datana

Helsingin kaupungin rekisteröityneille yhteisöille myöntämät avustukset vuodesta 2023 alkaen on julkaistu avoimena datana.
Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu, josta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja koskevaa dataa vapaasti hyödynnettäväksi. Kuva: Jules Hatfield & Christine Williams
Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu, josta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja koskevaa dataa vapaasti hyödynnettäväksi. Kuva: Jules Hatfield & Christine Williams

Helsingin kaupunki myöntää vuosittain avustuksia yleishyödylliseen toimintaan, joka tukee kaupungin toimintaa ja tavoitteita. Erilaisia avustuksia voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, osakeyhtiöt, säätiöt sekä rekisteröitymättömät yhdistykset, toimintaryhmät ja yksityishenkilöt.

Pääkaupunkiseudun avoin data on vapaasti kaikkien saatavilla

Helsinki Region Infoshare (HRI) -palvelu on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu. Palvelusta löytyy pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja koko seutua koskevaa dataa kaikkien vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi niin yksityiskäyttöön kuin liiketoimintaankin.

Dataa voi vapaasti ladata itselleen ja hyödyntää haluamallaan tavalla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, päätöksenteossa, visualisoinneissa, sovelluskehittämisessä tai datajournalismissa. Avointa dataa on jo hyödynnetty monin eri tavoin.

Kaupunki tuottaa avointa dataa monipuolisesti

Avoimella datalla tarkoitetaan esimerkiksi julkishallinnon, organisaatioiden tai yritysten tuottamaa tai niille kertynyttä julkista tietoa, joka on avattu rakenteisessa muodossa vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettäväksi. Data koostuu esimerkiksi:

  • tilastoista
  • taloustiedoista
  • kartoista
  • kuvista
  • videotallenteista 
  • 3D-malleista

Palvelussa on tarjolla muun muassa Helsingin seudun väestöä, taloutta ja hyvinvointia koskevia tilastoja. Lisäksi palvelusta löytyy pitkiä aikasarjoja, runsaasti erilaisia paikkatietoaineistoja sekä sovelluskehittäjien suosimia, jopa reaaliaikaista dataa tarjoavia rajapintoja.