Katu- ja puistourakka alkamassa Haagassa Orapihlajatien ympäristössä

Marraskuun lopussa alkavan rakennushankkeen aikana uusitaan kunnallistekniikkaa sekä tierakenteita. Työhön kuuluu myös Orapihlajapuiston rakentaminen portaineen.
Urakka-alue merkattuna karttaan.  Kuva: Helsingin kaupunki
Urakka-alue merkattuna karttaan. Kuva: Helsingin kaupunki

Haagassa on alkamassa Orapihlajatien, Paatsamatien, Laajasuontien sekä Orapihlajanpuiston rakentaminen. Urakka alkaa marrasjoulukuun vaihteessa Laajasuontieltä, ja siinä uusitaan katujen vesijohto, viemärit, katuvalot, sähkö- ja tietoliikenneputkitukset, reunakivet ja asfaltit. Hankkeeseen sisältyy myös uuden Orapihlajanpuiston viimeistely. Istutusten lisäksi puistoon rakennetaan raitti, joka valaistaan puistovalaisimilla, ja raitille rakennetaan portaat.

Hankkeen eri vaiheissa joudutaan tekemään liikennejärjestelyjä, jolloin väliaikaiset kulkureitit merkitään selkeästi. Työ ei vaikuta julkisen liikenteen reitteihin tai pysäkkeihin.

Urakkaan sisältyy louhintaa sekä väliaikaisen teräsponttiseinän rakentamista, mikä aiheuttaa melua. Meluavat työt tehdään arkisin klo 718. Alle kymmenen metrin etäisyydellä asuinrakennuksista meluavia töitä tehdään vain arkisin klo 8–17.

Koko urakan on määrä valmistua kesäkuussa 2026. Urakoitsija on GRK Suomi Oy.

Hanke on jatkumoa syksyllä 2023 päätökseen saadulle urakalle, jossa laajennettiin Pitäjänmäentien baanaa sekä saneerattiin Orapihlajatien pohjoispäätä.