Katu- ja kaukolämpötyö vaikuttaa uusilla alueilla Länsi-Pakilassa

Länsi-Pakilassa käynnissä oleva urakka siirtyy uudelle kadulle, kun työt Rohkatiellä alkavat 17. kesäkuuta. Työt vaikuttavat liikkumiseen.
Urakassa uudistetaan kunnallistekniikkaa.  Kuva: Henna Inkinen
Urakassa uudistetaan kunnallistekniikkaa. Kuva: Henna Inkinen

Rohkatiellä parannetaan kuivatusta lisäämällä hulevesikaivot. Lisäksi asennetaan reunakivet ja katu asfaltoidaan. Ripusuontiellä jäljellä on kaukolämpötöitä ja Halkosuontiellä hulevesikaivojen asennus, minkä jälkeen kaduille päästään tekemään kivityöt ja asfaltointi.

Työstä voi aiheutua melua ja häiriötä alueen liikenteelle. Työt tehdään pääosin arkisin klo 7.00–18.00, ja työalueet rajataan aidoin. Mahdollisista kiertoreiteistä tiedotetaan urakan Whatsapp-ryhmässä erikseen. Jalankulkua ohjataan työmaa-aidoilla.

Urakka alkoi huhtikuussa 2023. Siinä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta sekä kuivatusta. Kaikki työt pyritään saamaan valmiiksi joulukuuhun 2024 mennessä.

Lue lisää: https://www.hel.fi/fi/uutiset/katu-ja-kaukolampotyo-alkaa-lansi-pakilassa-ripusuontiella-ja-halkosuontiella-huhtikuun-l…

Urakoitsija tiedottaa muuttuvista järjestelyistä

Urakoitsija Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on perustanut alueen asukkaille suunnatun WhatsApp-ryhmän työhön liittyvää tiedottamista varten.

Ohjeet vastaanottajalistalle liittymiseksi: bit.ly/pakilanliikennejarjestelyt (pdf)