Kannelmäen oppeja alueyhteistyöstä otetaan käyttöön muillakin kaupunkiuudistusalueilla

Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella sovellettiin vuoden 2023 keväällä amerikkalaisen Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopiston kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupunkien kykyä ratkoa kompleksisia ongelmia johtamalla monialaista yhteistyötä entistä vaikuttavammin.
Sitratori Kannelmäessä.
Kuva: Ville Lehvonen

Kehittämistyössä etsittiin ratkaisuja lasten ja nuorten turvallisuuden kokemuksen paranemiseen. Ennen kaikkea paneuduttiin ennalta ehkäisevään työhön sekä toimintamalleihin ongelmiin puuttumiseksi yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja paikallisten toimijoiden kesken. 

Häiriökäyttäytyminen väheni Kannelmäessä kevään ja kesän 2023 aikana. Kehittämistyön osana olleet lasten ja nuorten turvallisuuskävelyt ja huoltajien tapaamiset jatkuvat osana Kannelmäen peruskoulun toimintaa. Poliisin ja nuorisotyön tiivis yhteistyö alueella jatkuu. Ehkäisevä päihdetyö – alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy – alueen kauppojen ja ravintoloiden kanssa on tiivistynyt. Lasten ja nuorten turvallisuuden kokemusta on parannettu myös kehittämällä lapsiystävällistä kaupunkisuunnittelua ja Kanneltalon edustan viihtyisyyttä on parannettu nuorten toiveiden pohjalta.

Syksyn 2023 aikana Kannelmäen ja Malminkartanon alueilla testattiin myös uudenlaista tiedon kokoamisen tapaa ja toimintamallia. Lasten ja nuorten turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvää laadullista tietoa on kerätty paikallisilta toimijoilta ja tietoa on analysoitu ja yhdistetty olemassa olevaan tilasto- ja rekisteritietoon. Tämä uudenlainen tietopohja tukee aluejohtamista. 

Kannelmäestä saatuja oppeja on tarkoitus soveltaa vuonna 2024 myös muilla kaupunkiuudistusalueilla eli Malminkartanossa, Malmilla, Mellunkylässä ja Meri-Rastilassa. Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa asuinalueet eivät eriydy ja helsinkiläisten on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää kaikissa kaupunginosissa.