Kallion kesäkatujen suunnittelu alkaa

Kallioon valmistellaan kesäkatuja vuosiksi 2025 ja 2026. Kaduille suunnitellaan oleskelun, terassitoiminnan sekä kulttuuri- ja taidetoiminnan mahdollistavia elementtejä. Osallistu mukaan suunnitteluun syksyllä.
Ihmisiä kadulla katujuhlassa. Kuva: Beatrice Bucht
Ihmisiä kadulla katujuhlassa. Kuva: Beatrice Bucht

Helsingin kaupunki valmistelee kesäkatuja Kallioon. Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa väliaikaisia parannuksia alueen kävely-ympäristöön ja viihtyisyyteen kesäkausiksi 2025 ja 2026. Alustavasti kesäkadut ovat käytössä toukokuusta syyskuun loppuun. 

Pääkohteita hankkeessa ovat Vaasankatu, Fleminginkatu ja Porthaninkatu. Pääkohteiden lisäksi alueelle tuodaan usealle kadulle ja aukiolle pistemäisesti istuimia ja katuvihreää. 

Kesäkaduilla tavoitellaan rauhallisen liikkumisen naapurustoa, jossa kävellään, viivytään ja käytetään alueen palveluita sekä kaupunkitilaa aikaisempaa enemmän. Lisäksi keskeinen tavoite on saada alueen toimijat mukaan suunnitteluun heti alkuvaiheessa ja toteuttaa paikallisten asukkaiden, yhdistysten ja yritysten ideoita ja toiveita kesäkaduille. 

Yhteiskehittämisellä halutaan varmistaa, että Kallion alueella asuvat ja toimivat ihmiset saavat toiveensa ja tarpeensa kuuluville ja he tuntevat kesäkadut omakseen.

Tule mukaan ideoimaan!

Kaikille avoin asukastilaisuus järjestetään Kallion kirjastossa keskiviikkona 4.9. kello 16–18. Suunnittelijoita voi myös tulla tapaamaan pop up -toimistolle 5.–6.9. Kallion kirjastoon. Pop up -toimiston tarkemmat kellonajat ilmoitetaan myöhemmin. Alueen yrityksille ja yhdistyksille järjestetään myös omat keskustelutilaisuudet. 

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hankkeen jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta marraskuussa 2024.