Kaarelan yleisten alueiden suunnitelma nähtävillä

Kaarelan katu- ja viheralueita koskeva yleisten alueiden suunnitelma vuosille 2024–2027 on valmisteilla. Suunnitelman luonnos on kommentoitavana 2.2. asti Kerro kantasi -verkkopalvelussa.
Kaarelan yleisten alueiden suunnitelma koskee alueen katu- ja viheralueita.
Kaarelan yleisten alueiden suunnitelma koskee alueen katu- ja viheralueita.

Kaarelan yleisten alueiden suunnitelma ohjaa viheralueiden, katujen, torien ja aukioiden kehittämistä, peruskorjausta sekä ylläpitoa alueella. Suunnitelmassa ei ole mukana keskuspuiston metsäkuvioita.

Suunnittelualueeseen kuuluu Honkasuo, Malminkartano, Kannelmäki, Maununneva, Hakuninmaa ja Kuninkaantammi. Kaarelan yleisten alueiden suunnitelmassa esitetään seuraavan 4 tai 8 vuoden aikana toteutettavaksi 12 hanketta:    

 1. Pakarintuvanpuiston leikkipaikka
 2. Kartanohaan skeittipaikka
 3. Kartanonmäen kehittäminen
 4. Honkasuonpuiston uusi metsäreitti
 5. Kartanonkaaren itäosan viereisen puustoyhteyden kehittäminen
 6. Kanneltien suojateiden parantaminen
 7. Antinniitty
 8. Kannelpolku ja Kaustisenpolku
 9. Piianpuisto
 10. Von Glanin puisto
 11. Tollintie, Tollinpolku, Jägerhornintie, Jägerhorninpolku ja Luutnantinpolku
 12. Sukulaispuistojen kunnostus.

Palautetta suunnitelmasta voi antaa 2.2. asti

Yleisten alueiden suunnitelman luonnos on kommentoitavana Kerro kantasi -verkkopalvelussa 12.1.–2.2.2024.

Tavoitteena on, että valmis suunnitelma on nähtävillä kesällä 2024.

Mikä on yleisten alueiden suunnitelma?

Yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään alueen verkostojen sekä katu- ja viheralueiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan esitykset kehitettävistä hankkeista. Yleisten alueiden suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja, liikuntapuistoja tai lähiliikuntapaikkoja. Yleisten alueiden suunnitelmassa ei oteta kantaa maankäytön suunnitteluun, kuten asemakaavoitukseen.

Korjaus tiedotteeseen 16.1.2026 klo 12.50: Poistettu luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteita ja suunnittelua koskevat lauseet.